Strzępy meldunków SŁAWOJA - "meldunek premierowski nr 2"

Warszawa, 31 lipca 1929 r.
  
Powodu urlopu premiera (Kazimierza) ŚWITALSKIEGO meldowałem się u Pana Marszałka dwa razy w sprawach bieżących.
Taki „premierowski” meldunek nie należy bynajmniej do przyjemności.
Komendant ma specjalne, „dalekowzroczne” nastawienie na sprawy Państwa. Myśli On kategoriami zasadniczych zagadnień, sięgających lat, a nie miesięcy.
Tymczasem premier musi zwracać się często do Pana Marszałka w ważniejszych sprawach bieżących, by zasięgnąć Jego opinii jako oficjalnego lub nieoficjalnego szefa rządu.
O ile sprawa nie wzbudza zainteresowania Pana Marszałka, odmawia On odpowiedzi całkowicie lub odkłada ją na dalszy termin, nie zawsze osiągalny dla premiera.
Przy takich rozmowach „w sprawach bieżących” Pan Marszałek miał z góry zły humor, chyba że coś zdołało Go zainteresować. Wtedy audiencja była wygrana i można było załatwić więcej nawet, niż się przypuszczało.
Ba, ale skąd wziąć do każdego meldunku sprawy, które by zainteresowały Pana Marszałka ?Podobny, niestety, charakter nosił mój meldunek, złożony Panu Marszałkowi, w zastępstwie premiera, w dniu 31 lipca 1929 roku.
Na porządku dziennym były sprawy polityczne, mające być aktualnymi w jesieni; trwanie wakacji ministrów, wreszcie pewna sporna sprawa, z którą nie mogłem sobie dać rady.
Mianowicie minister rolnictwa (Karol) NIEZABYTOWSKI nie chciał, ze względów zasadniczych polityki zbożowej, podpisać ceł wywozowych na pszenicę, na które termin mijał właśnie w dniu dzisiejszym – 31 lipca.
Gdy zameldowałem tę sprawę Panu marszałkowi, nie przejął się nią bynajmniej i powiedział z niezadowoleniem, że nie będzie jej rozpatrywał, gdyż właśnie również w dniu dzisiejszym, 31 lipca, rozpoczyna swój urlop.
Wiałem wiec z Inspektoratu szczęśliwy, że nie jestem „prawdziwym” premierem, który musi często składać meldunki w sprawach bieżących.


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Otto ULITZ skazany na 5 miesięcy więzienia

Sąd okręgowy w Katowicach 26 lipca uznał byłego posła do byłego Sejmu Śląskiego Otto ULITZA winnym podpisania w charakterze przewodniczącego „Volksbundu” poświadczenia stwierdzającego niemieckie pochodzenie członkowi tej organizacji, na mocy którego tenże zwolniony został z obowiązku służby wojskowej w Polsce i wyjechał do Niemiec.
Sąd uznał czyn ten za występek przeciwko art. 89 i 102 ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej i skazał byłego posła na 5 miesięcy wiezienia i zwrot kosztów sądowych. Sąd zaliczyły na poczet kary areszt śledczy, a wykonanie reszty kary zawiesił na dwa lata okresu próbnego.
Poseł Ulitz aresztowany został natychmiast po niespodziewanym rozwiązaniu Sejmu Śląskiego. Fakt ten był powodem ostrej nagonki na władze polskie ze strony Niemiec. Oskarżenie obejmowała wiele jeszcze innych pozycji, których w trakcie śledztwa nie udało się udowodnić.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
POGRANICZE
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Strzępy meldunków SŁAWOJA - "meldunek premierowski nr 1"

Warszawa, 24 lipca 1929 r. 

Powodu urlopu premiera (Kazimierza) ŚWITALSKIEGO meldowałem się u Pana Marszałka dwa razy w sprawach bieżących.
Taki „premierowski” meldunek nie należy bynajmniej do przyjemności.
Komendant ma specjalne, „dalekowzroczne” nastawienie na sprawy Państwa. Myśli On kategoriami zasadniczych zagadnień, sięgających lat, a nie miesięcy.
Tymczasem premier musi zwracać się często do Pana Marszałka w ważniejszych sprawach bieżących, by zasięgnąć Jego opinii jako oficjalnego lub nieoficjalnego szefa rządu.
O ile sprawa nie wzbudza zainteresowania Pana Marszałka, odmawia On odpowiedzi całkowicie lub odkłada ją na dalszy termin, nie zawsze osiągalny dla premiera.
Przy takich rozmowach „w sprawach bieżących” Pan Marszałek miał z góry zły humor, chyba że coś zdołało Go zainteresować. Wtedy audiencja była wygrana i można było załatwić więcej nawet, niż się przypuszczało.
Ba, ale skąd wziąć do każdego meldunku sprawy, które by zainteresowały Pana Marszałka ?
Gdy meldowałem się u Komendanta w dniu 24 lipca 1929 roku, panował szalony upał.
Pan Marszałek był widocznie zmęczony i znudzony już na początku mego meldowania się. Nie zostałem zwymyślany za nic, chyba tylko dlatego, że Pan Marszałek był nie ubrany: w pantoflach i rozpiętym mundurze.
Komendant ma zaś tę „delikatność”, że gdy ma kogoś zwymyślać, to mówi mu grzecznie - „panie” i ubiera się przepisowo na tę „uroczystość”.
Ja, mimo oczywistego i wyraźnego znudzenia Komendanta musiałem ciągnąć mój meldunek od początku do końca. Był on niestety nudny i jałowy:
`1) Program najbliższej Rady Ministrów.
`2) Poprawa budżetu Korpusu Ochrony Pogranicza.
`3) Wyasygnowanie miliona złotych na budowę Centralnego Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego (zainteresowanie Komendanta, jak zawsze, sprawami wychowania fizycznego).
`4) Stosunek rządu do opozycji z prawicy i lewicy.
`5) Skonfiskowany w „Robotniku” artykuł o „Słońcu”.
`6) Zjazd legionistów w Nowym Sączu, chęć PPS wysłania tam własnej ekipy, byłych legionistów. (Na to Pan Marszałek machnął tylko ręką, dając do zrozumienia, że to nieważne). Na zjazd Komendant nie pojedzie, gdyż musi odpocząć. Może coś przyśle do „kolegów”, jeszcze dobrze nie wie. Zależy od tego, jak będzie się czuł w okresie zjazdu.
`7) Pan Marszałek jest w zasadzie przeciwny dalszym wymianom jeńców politycznych z Sowietami, uważa również za zbyteczne dalsze oddawanie pod sąd posłów opozycji, jako nie wiodące do celu.
`8) Ze względu na bliski swój wyjazd na urlop zakazuje Pan Marszałek robić nowe wydatki budżetowe ani też nie chodzić później do Sejmu z ich zatwierdzaniem.
`9) Zbadać dobrze sytuację Sejmu i stronnictw opozycyjnych, by wiedzieć, co robić w jesieni.
`10) Pan Marszałek zmienia trasę kolei projektowanej między Zagłębiem Węglowym a Gdynią.
`11) Wreszcie Komendant zezwolił na postawienie swego popiersia, odlanego w brązie, w zakładzie dla dzieci w Ustroniu w Poznańskiem, mówiąc: „Stawiajcie, co chcecie !”.

Uff ! Gdy kończyłem ten meldunek, byłem cały mokry, nie od upału, ale od widocznego znudzenia Komendanta !

Felicjan Sławoj Składkowski „Strzępy meldunków” ; Wydawnictwo MON, Warszawa 1988;

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Plotki o planach ministra Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO

Piątek 19 lipca


Wobec nieobecności w Warszawie Pana Ministra Przemysłu i Handlu inż. Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO, Ministerstwo Przemysłu i Handlu stwierdza kategorycznie, że pogłoski, jakie ukazały się w prasie, jakoby Pan Minister Kwiatkowski miał zostać dyrektorem koncernu HARRIMANA są zupełnie bezpodstawne.
Czyżby pogłoski te miały bezpośredni związek z olbrzymią ofertą amerykańskiego koncernu HARRIMANA na zbudowanie sieci elektrowni na południu i w centrum Polski, wraz z liniami przesyłowymi ?

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
CZASOPISMA, GAZETY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Pan Marszałek w Belwederze Polaków z Zagranicy przyjmował

17 lipca o godz. 17 staraniem Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Polaków z Zagranicy wszyscy delegaci oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego przyjęci byli przez Pierwszego Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO na audiencji w Belwederze.
Wchodzącego do salonu Pana Marszałka powitali zgromadzeni długo niemilknącymi okrzykami na Jego część. W imieniu delegatów powitał Pana Marszałka Piłsudskiego przewodniczący Zjazdu Polaków, poseł Jarosław WILPISZEWSKI z Łotwy, składając wyrazy głębokiej czci i przywiązania Wodzowi Narodu.
Po przemówieniu posła Wilpiszewskiego, Pan Marszałek poprosił o przedstawienie Mu delegatów z poszczególnych krajów, z którymi przez dłuższy czas rozmawiał, informując się o ich życiu na obczyźnie. Żegnając delegatów Pan Marszałek podziękował za odwiedzenie Go.
I znów z piersi zebranych popłynęły okrzyki na cześć Wskrzesiciela Państwa Polskiego. Po wpisaniu się do książki pamiątkowej, delegaci Zjazdu opuścili Belweder, unosząc ze sobą niezatarte wrażenie osobistego zetknięcia się z Panem Marszałkiem oraz czaru postaci największego Polaka doby współczesnej. 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
EMIGRACJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


jerzy@milek.eu.org
 

Afera za aferą - tym razzem minister Miedziński

      Przez łamy prasy opozycyjnej przeszła fala oskarżeń, spekulacji i drwin związana z „aferą Ministra Miedzińskiego”. Ministerstwo Poczt i Telegrafów, na czele którego to resortu stał od stycznia 1927 do kwietnia 1929 Bogusław Miedziński (tzw. IV Rząd Kazimierza Bartla), ogłosiło, że pogłoski o wydaniu niezgodnie z przepisami budżetowymi kilkudziesięciu tysięcy złotych na prywatne cele Pana Ministra są nieprawdziwe. Jak się okazało, Najwyższa Izba Kontroli ostatecznie zakwestionowała prawidłowość rozdysponowania w ten sposób „jedynie” 15 225 złotych. Informowało o tych faktach dementi Ministerstwa datowane na 16 lipca 1929 roku.
      Przypomnieć należy, że 13 kwietnia 1929 roku dymisja IV Rządu Bartla spowodowana została ujawnieniem przekrętów budżetowych Pana Ministra Gabriela Czechowicza.

Bogusław Miedziński

Litwa oskarża polskie władze o popieranie terroryzmu

13 lipca rząd litewski premiera Augustinasa VOLDEMARASA przekazał sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów Jamesa Erica DRUMMONDA memorandum stwierdzające związek władz polskich z organizatorami zamachu na litewskiego premiera w dniu 6 maja.
Memorandum wskazuje, że bomby, materiał wybuchowy i broń palna, znaleziona u zamachowców pochodzi z Polski i że Polska zamierza za pomocą aktów terrorystycznych doprowadzić do zmiany ustroju wewnętrznego na Litwie. Rząd litewski domaga się wniesienia tej sprawy na porządek dzienny wrześniowej sesji Ligi Narodów.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
LIGA NARODÓW
LITWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Katastrofa samolotu Amiot 123; major Ludwik IDZIKOWSKI zginął

      Podczas drugiej próby przelotu nad Atlantykiem w kierunku zachodnim, trudniejszym ze względów meteorologicznych, doszło do katastrofy samolotu Amiot 123 „Marszałek Piłsudski”, pilotowanego przez majora Ludwika Idzikowskiego wraz z nawigatorem, majorem Kazimierzem Kubalą. W wyniku nieudanego, awaryjnego lądowania w dniu 13 lipca 1929 roku na wyspie Faial w archipelagu Azorów samolot spłonął; major Idzikowski zginął, natomiast nawigator Kubala odniósł niewielkie obrażenia.
      Samolot „Marszałek Piłsudski” zakupiony został ze środków Polonii Amerykańskiej. Tragiczny wypadek, jak i próby przelotu nad Atlantykiem, podejmowane przez polskich pilotów wzbudziły szerokie zainteresowanie tak w kraju, jak i za granicami Polski.

Amiot 123 "Marszałek Piłsudski"


Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
LOTNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMjerzy@milek.eu.org

Rolnicy zwarci i gotowi na walkę z kryzysem

      10 lipca 1929 roku o godz. 12.00 odbyło się na Zamku pierwsze uroczyste posiedzenie Rady zunifikowanych organizacji rolniczych C. T. R. i Centralnego Związku Kółek Rolniczych, które po zunifikowaniu przyjęły nazwę Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych.
Posiedzenie zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Obecni również byli Ministrowie: Rolnictwa pan Karol Niezabytowski i Reform Rolnych pan Witold Staniewicz.
      W posiedzeniu udział wzięli prezesi C. T. R. panowie Kazimierz Fudakowski, Rudowski i Maj oraz prezesi Centralnego Związku Kołek Rolniczych panowie Zygmunt Wilkoński, posłowie Wiktor Przedpełski i Mieczysław Fijałkowski oraz przedstawiciele organizacji dzielnicowych.
Posiedzenie zagaił pan prezes Fudakowski, witając Pana Prezydenta i odczytując deklarację zunifikowanych towarzystw rolniczych. Dalej przemawiali panowie Przedpełski i Jerzy Rudowski, ten ostatni w imieniu Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich.
      W końcu obrad zabrał głos Pan Prezydent Rzeczypospolitej:
Przez 10 lat istnienia Państwa Polskiego byliśmy świadkami rozbicia i różniczkowania się wsi polskiej, zarówno na gruncie politycznym, jak w pracach nad podniesieniem kultury rolnej.
Walka zdobyła sobie przewagę nad pracą twórczą, słabość i dorywczość poczynań wobec ogromu piętrzących się zadań stała się wybitną cechą rolniczych placówek gospodarczych, a chaos w dążeniach społeczeństwa rolniczego przyczyniał się do pogłębienia chwiejności w rolniczej polityce Państwa. Rozbicie i skłócenie wsi oddawało interesy wsi w niewolę przypadkowi.
      Ten przykry stan od szeregu lat był przedmiotem głębokiej troski, zarówno rządów, jak i świadomych warstw społeczeństwa rolniczego. Życie stale pracowało jednak nad uwypukleniem faktu, że zbieżne interesy poszczególnych warstw rolników mają niewątpliwą przewagę nad dzielącymi je sprzecznościami. I chociaż ostatnio stawało się dla wszystkich jasnym, że mimo sprzeczności, w interesie wszystkich warstw na wsi leży stworzenie jednolitego frontu rolniczego, to jednak Panowie mają te wielka zasługę, żeście potrafili przełamać uprzedzenia, niechęć, a nawet nienawiść, które się zrodziły w okresie walki, i bez żadnego nacisku z zewnątrz zdołali doprowadzić do jednobrzmiących uchwał, do jednolitego statutu w siedmiu, dotąd odrębnych, często skłóconych organizacji rolniczych. Usunęli Panowie najważniejszą przeszkodę do powstania jednego, działającego na terenie całego Państwa, Towarzystwa Rolniczego.
      Zdrowy rozwój nowoczesnego Państwa jest niemożliwy bez czynnego udziału jak najszerszych warstw społeczeństwa. Praca nad podniesieniem kultury i produkcji rolnej, a w ślad za tym – dobrobytu rzesz rolników, jest głównym czynnikiem rozwoju i potęgi Polski. Podejmując tę pracę, Rząd powoływał do współdziałania samorząd i dobrowolne organizacje.
      Powstanie jednej organizacji rolniczej niewątpliwie przyczyni się do stworzenia harmonii w działaniu tych trzech czynników i do zapewnienia organizacjom rolniczym, jako czynnikowi społecznemu, tej wyjątkowej roli i wagi.
      Wierzę głęboko, że proces całkowania społeczeństwa rolniczego, zapoczątkowany przed rokiem w Małopolsce, a przeprowadzony obecnie przez Panów na najtrudniejszym odcinku, przyczyni się do postępu produkcji i kultury wsi polskiej i ułatwi stworzenie warunków, zapewniających trwałą opłacalność pracy rolnika.
      Podjęte przez Panów dzieło nie byłoby ukończone, gdyby akcja unifikacji nie objęła tych zrzeszeń, które zaspokajają potrzeby rolnictwa w zakresie kredytu, przetwórstwa i handlu towarami rolnymi. Niezadowalający stan tych zrzeszeń jest obecnie bezpośrednim następstwem rozbicia i zróżniczkowania ogólnych organizacji rolniczych. Dlatego też na czoło zadań wysuwa się sprawa zreorganizowania,scalenia i usprawnienia tych zrzeszeń, co się wiąże z należytą organizacją handlu i eksportu rolnego. Szybkie rozwiązanie tego problemu jest szczególnie istotne wobec kryzysu, jaki dotknął rolnictwo całego świata. Rolnictwo polskie musi przygotować się należycie do opanowani tego kryzysu.
      Jestem przekonany, że realna współpraca w jednej organizacji zatrze i złagodzi niesłusznie i niepomiernie wielkie rozbieżności poglądów w życiu wsi polskiej.
Oceniając w pełni wagę zadań w imię których stworzyli Panowie wspólną organizację, życzę Panom z całego serca powodzenia w ich dalszej pracy”.
      Po przemówieniu Pana Prezydenta, pan prezes Fudakowski, zamykając posiedzenie, wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezydenta, powtórzony trzykrotnie przez obecnych. Posiedzenie odbyło się w nastroju uroczystym i miało niezwykle podniosły charakter.

      Wieczorem odbył się na Zamku na cześć rolników raut, a jakże, podczas którego Pan Minister Niezabytowski dokonał w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dekoracji Krzyżem Zasługi przeszło 100 zasłużonych rolników.

Zjazd Centralnego Towarzystwa, ale w roku 1937

Pan Premier udaje się do Biarritz

      W poniedziałek 8 lipca 1929 r. o godz. 10.30 Pan Prezes Rady Ministrów dr Kazimierz Świtalski opuścił Warszawę, udając się na kilkutygodniowy urlop wypoczynkowy za granicę. Pana Prezesa Rady Ministrów zastępował w czynnościach urzędowych do dnia 19 lipca Pan Minister Sprawiedliwości Stanisław Car, z dniem zaś 20 lipca aż do końca urlopu Pana Premiera zastępować raczył Pan Minister Spraw Wewnętrznych gen. Felicjan Składkowski.

      Należy dodać, iż Pan Premier udał się w okolice Biarritz we francuskiej Akwitanii. Ponadto należy wspomnieć, że w podróż tę wybrał się samochodem służbowym. Z urlopu powrócił Pan Premier 17 sierpnia i wpadł w oko niewielkiego cyklonu politycznego spowodowanego okolicznościami swego letniego odpoczynku.

Biarritz


Proponuję posty o podobnej tematyce:
AFERY A.D. 1929
RZĄD ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

 

Prezes SUPIŃSKI przekazuje werdykt Trybunału Stanu Sejmowi

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Warszawa, pl. Krasińskich Nr 5
dnia 8 lipca 1929 r.

Do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pismem z dnia 21 marca 1929 r. mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi odpis decyzji Trybunału Stanu z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie b. Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA.

Trybunał Stanu na posiedzeniu sądowym w składzie następującym:
Przewodniczący Trybunału Stanu: SUPIŃSKI Leon, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
Członkowie:
SULIGOWSKI Adolf,
ŻELIGOWSKI Lucjan,
LEDNICKI Aleksander,
BECK Józef,
RACZYŃSKI Aleksander,
THUGUTT Stanisław,
Dr OLEŚNICKI Jarosław,
BUGUCKI Antoni,
ZUBOWICZ Piotr,
BIELAWSKI Bolesław,
TOMASZEWSKI Tadeusz,
SZUMAŃSKI Wacław.

Sekretarze Trybunału Stanu: ŁUKASZEWICZ Wincenty, sędzia apelacyjny i KONIECZNY Czesław, sędzia okręgowy – w obecności posłów oskarżycieli Dr LIEBERMANA Hermana, WYRZYKOWSKIEGO Henryka, Dr PIERACKIEGO Jana, rozpoznawszy sprawę b. Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza, oskarżonego z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu i zważywszy,
że w myśl art. 4 i 7 Konstytucji uchwalanie budżetu i kontrola wykonania tegoż stanowią wyłączne i podstawowe prawo ciała ustawodawczego, zaś stosowanie się do budżetu i wyliczenie się z dokonanych wydatków zasadniczy konstytucyjny obowiązek Rządu;
że jedynie Sejm powołany jest do merytorycznej oceny otwartych przez Rząd kredytów i dokonanych wydatków;
że oceny takiej w razie uchylania się przez Rząd od wykonania swego obowiązku konstytucyjnego przez niezłożenie do zatwierdzenia Sejmowi kredytów dodatkowych bądź zamknięć rachunkowych, Sejm władny jest dokonać w każdym czasie, nie wyczekując nawet przedstawienia rządowego (art. 7 Konstytucji) i wniosku Izby Kontroli (art. 9 Konstytucji);
że w uchwale Sejmu z dnia 20 marca 1929 r. Trybunał Stanu nie znajduje ostatecznej oceny merytorycznej otwartych przez Gabriela Czechowicza, b. Ministra Skarbu poza budżetem kredytów;
że w aktach Trybunału Stanu znajdują się obecnie materiały do takiej oceny;
że należyte rozstrzygnięcie sprawy przekazanej Trybunałowi Stanu wymaga uprzedniej merytorycznej oceny przez Sejm kredytów, otwartych przez oskarżonego poza budżetem;
że zgodnie z art. 15 ustawy o Trybunale Stanu przepisy ust. post. Karnego mogą mieć w postępowaniu przed Trybunałem Stanu tylko odpowiednie zastosowanie -
Trybunał Stanu jednogłośnie postanawia:
postępowanie w sprawie niniejszej zawiesić do czasu wydania przez Sejm Rzeczypospolitej uchwały zawierającej ocenę merytoryczną zakwestionowanych przez Sejm pod względem formalnym kredytów.
Przewodniczący Trybunału Stanu (---) Leon SUPIŃSKI.
Członkowie Trybunału Stanu (---) (---)

Sędziowie z prokuratorów; Ernest MARSCHAŁKO i Stanisław EUSTACHIEWICZ

Ppłk Piotr ABAKANOWICZ


Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 r.

Minister Spraw Wojskowych zwolnił prokuratorów wojskowych:
MARSCHAŁKO Ernest Artur płk; prokurator przy wojskowym sądzie okręgowym
EUSTACHIEWICZ Stanisław Zygmunt ppłk; prokurator przy wojskowym sądzie okręgowym

Minister Spraw Wojskowych mianował sędziów:
RUMIŃSKI Zygmunt Piotr ppłk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
MARSCHAŁKO Ernest Artur płk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
EUSTACHIEWICZ Stanisław Zygmunt ppłk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
MASŁOWSKI Tadeusz Walenty mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
DOBOSZ Kazimierz Stanisław mjr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
WAŁĘGA Longin mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
KAMIŃSKI Jan III mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych

Mianował podprokuratorów:
RACZYŃSKI Kazimierz ppłk; podprokurator przy Najwyższym Sądzie Wojskowym
GEDKE Antoni ppłk; podprokurator przy Najwyższym Sądzie Wojskowym

Zwolnił:
PRZEŹDZIECKI Alojzy ppłk dypl.; ze stanowiska dca 72 pułku piechoty z oddaniem do dyspozycji dowódcy DOK I;
LORIA Leon ppłk dr; Departament Aeronautyki MSW z oddaniem do dyspozycji szefa Sztabu Głównego;
FELICKI Arnold ppłk; ze stanowiska komendant 8 Szpitala Okręgowego;
ZAWADZKI Emil płk dypl.; kadra oficerów piechoty MSW;
LEKKI Wincenty ppłk dypl.; Oddział IV Sztabu Głównego;
DRUŻYNA KRUKOWSKI LATYNIK Józef płk; oficer administracyjny w DOK I;

Zatwierdził:
MENCZAK August Aleksander ppłk; dca 4 pułku lotniczego;
ABAKANOWICZ Piotr ppłk; dca 5 pułku lotniczego;
WOLSZLEGIER Jan Tadeusz ppłk; dca batalionu balonowego;
HACKBEIL Jan Aleksander ppłk inż.; szef 4 Okręgowego Szefostwa Budownictwa
DUBANOWICZ Adam Tomasz mjr inż.; szef 4 Okręgowego Szefostwa Budownictwa (?)
Przeniósł:
RYBICKI Kazimierz Jarosław płk; dcę 45 pułku piechoty na dcę 49 PP
DE LAVEAUX Ludwik ppłk dypl.: szef sztabu DOK I na dcę 2 pułku piechoty leg.
PRUGAR KETTLING Bronisław ppłk dypl.; dcę 34 PP na dcę 45 PP
KAWIŃSKI Gwidon ppłk dypl.; dcę dcę 1 b. strzel na dcę 72 PP
STANKIEWICZ Witold Włodzimierz ppłk; na delegata SG przy Dyrekcji PKP w Wilnie
SZWEJCER Ludwik ppłk dypl.; na zcę dcy 5 pułku ułanów
MNISZEK Adam ppłk dypl.; na zcę dcy 2 pułku szwoleżerów
MAY Karol Wilhelm mjr; na zcę dcy 17 pułku ułanów
PLISOWSKI Kazimierz mjr; na zcę dcy 3 pułku szwoleżerów
GRUŻEWSKI Mieczysław mjr; na zcę dcy 22 pułku ułanów;
KERNER Jan Witold mjr; zcę dcy 10 pułku strzelców konnych;
SOKOŁOWSKI Józef IV mjr; na zcę dcy 21 pułku ułanów;
KROLICKI Stanisław mjr; na zcę dcy 7 pułku strzelców konnych;
STACHLEWSKI Bohdan Kazimierz mjr; na zcę dcy 27 pułku ułanów;
WILCZYŃSKI Edward mjr; na zcę dcy 2 pułku szwoleżerów;
KARASSEK Franciszek Wiktor mjr; na zcę dcy 8 pułku ułanów;
MITKIEWICZ ŻÓŁŁTEK Leon mjr dypl.; na zcę dcy 7 pułku ułanów;
ZAPOLSKI Jarema Ksawery ppłk; rejonowy inspektor koni w Grodnie;
ROMAŃSKI Wilibrard Jan ppłk; rejonowy inspektor koni w Dubnie;
ŻÓŁKIEWSKI Marian ppłk; rejonowy inspektor koni w Przemyślu;
BYSZEWSKI Józef mjr; rejonowy inspektor koni w Ciechanowie;
HORSETZKY Wilhelm mjr; rejonowy inspektor koni w Tarnowie;
MASSALSKI Piotr Antoni mjr; rejonowy inspektor koni w Poznaniu;
GARNIEWICZ Ryszard mjr; rejonowy inspektor koni w Żółkwi;
DURSKI TRZASKA Antoni płk dypl.; szef sztabu DOK I;
GŁAZEK Wacław ppłk inż.; dca 2 pułku saperów kolejowych;
ŚWIĘTOCHOWSKI Wacław ppłk; zca dcy 2 pułku łączności;
WILK WILSZ Aleksander Alfons ppłk; dca batalionu balonowego;
HENDRICKS Józef mjr; dca dywizjonu szkolnego 1 pułku lotniczego;
TASIECKI Mieczysław ppłk dypl.; dyrektor nauk Szkoły Pchor. Piechoty;
JĘDRYCHOWSKI Feliks ppłk; komendant placu Lwów;
KIJOWSKI Marian ppłk dypl.; komendant PKU Warszawa Miasto IV;
HOSZOWSKI Józef I ppłk dypl.; I oficer sztabowy Inspektoratu Armii w Warszawie;
BARTAK Piotr ppłk dypl.; I oficer sztabowy Inspektoratu Armii w Toruniu;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org