Sejm Śląski rozwiązany

Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozwiązania Sejmu Śląskiego.

      Na podstawie art. 22 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 497) rozwiązuję z dniem dzisiejszym Sejm Śląski z powodu upływu czasu, na który został wybrany.

Warszawa, dnia 12 lutego 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki.

Prezes Rady Ministrów: (---) K. Bartel


Dziwna sprawa.

      Art. 22, na który powołuje się zarządzenie twierdza, iż ustawa o wewnętrznym ustroju Województwa Śląskiego określi okres wyborczy Sejmu Śląskiego. Okres ten nie może trwać dłużej niż lat 5, licząc od dnia otwarcia Sejmu. Ponieważ Pan Prezydent Rzeczypospolitej rozwiązać raczył Sejm Śląski z powodu upływu czasu, na który został wybrany, to 5 lat upłynęło albo 10 października 1927 albo 31 grudnia tegoż 1927 roku ( zależy jak liczyć „lata”). Przypomnę, iż Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zwołał do miasta Katowic Sejm Śląski na pierwsze posiedzenie na 10 października 1922 roku.
Ponadto, wręcz euforyczna reakcja Wojewody Michała Grażyńskiego na rozwiązanie Sejmu Śląskiego oraz tzw. „afera Otto Ulitza” i manifestacyjne aresztowania członków Volksbundu wskazują, iż „upływ czasu” nagle zaczął Grażyńskiemu i Rządowi przeszkadzać.
      Jest jeszcze jedna dziwna sprawa – na ostatnich posiedzeniach Sejmu Śląskiego bardziej zajmowano się skomplikowaną prawnie sprawą medali dla posłów śląskich, których przyjęcie było podobno niezgodne z konstytucyjnymi obowiązkami posłów oraz 5 milionami złotych na flotę handlową z zasobów Skarbu Śląskiego, niż żegnaniem się z marmurami i wyściełanymi fotelami Sejmu Śląskiego.

     „W temacie” tych pięciu milionów nie ustaję usilnie dokopywać się dalszego ciągu, gdyż temat sam w sobie ciekawy.

O dalszych perypetiach Sejmu Śląskiego - PRZECZYTAJ


Brak komentarzy: