OSOBY DUCHOWNE (59)

ADAMSKI Stanisław, prałat w Poznaniu
ALTER Icchak Meir, cadyk z Góry Kalwarii
BANDURSKI Władysław, biskup
BOGUCKI Karol; gen. dziekan WP
BOJANEK Mikołaj, kapelan
BUDKA Nykyta, biskup grecko – katolicki we Lwowie
BURSCHE Juliusz, kościół Ewangelicko-Augsburski
CHIARLI Carlo, sekretarz nuncjatury w Warszawie
CHOMYSZYN Grzegorz, biskup w Stanisławowie
CIEŚLIŃSKI Stanisław, kapelan 4 Pułku Legionów w Kielcach
DALBOR Edmund, prymas Polski do lutego 1926
DIONIZY, metropolita Pol. Kościoła Prawosławnego
DYMEK Walenty, biskup w Poznaniu
FALKOWSKI Czesław, rektor
FRIEDMAN Israel, cadyk z Czortkowa
GALL Stanisław, biskup
GASPARRI Pietro, kardynał, Sekretarz Stanu Watykanu
GRIMM Emanuel, proboszcz w Istebnej,
HLOND August, kardynał
HODUR Franciszek, Polski Narodowy Kościół Katolicki
JACHIMOWSKI Tadeusz, ksiądz kanclerz
JAŁBRZYKOWSKI Romuald, arcybiskup
JAROSZ Ludwik, ksiądz, Stow. Młodzieży Polskiej
KAKOWSKI Aleksander, kardynał
KOWALCZYK Antoni, kapelan
KOWALSKI Jan Maria, arcybiskup Kościoła Mariawitów
LAUBITZ Antoni, biskup pomocniczy gnieźnieński
LAURI Loreno, nuncjusz papieski do 1927
LISIECKI Arkadiusz, biskup katowicki
ŁOZIŃSKI Zygmunt, biskup piński
ŁUKOMSKI Stanisław Kostka, biskup diecezjalny łomżyński
MARMAGGI Francesco, nuncjusz
MIESES Józef, naczelny rabin Wojska Polskiego
NIEZGODA Piotr, ksiądz dziekan
NOWAKOWSKI Marceli, prałat domowy Prymasa
O`ROURKE Edward, biskup
OBUCHOWICZ Bronisław, prałat
OKONIEWSKI Stanisław, biskup chełmiński
OWCZAREK Wojciech, biskup pomocniczy włocławski
PANAŚ Józef, kapelan wojskowy z Przemyśla, w maju 1926 oddał medale
PRZEŹDZIECKI Henryk, biskup siedlecki
PUZYNA Jan, kardynał
RADOŃSKI Karol, sufragan poznański
RATTI Achille, Papież PIUS XI
ROPP Edward, arcybiskup mohylewski
ROSPOND Stanisław, biskup
RYKS Marian, biskup kielecki
SAPIEHA Adam, arcybiskup
SKOREL Józef, ksiądz
SOBCZAK Antoni, proboszcz w Miejscu Piastowym
SZEFER Kazimierz, naczelny pastor Kościoła Ewangelicko Reformowanego w WP
SZELĄŻEK Adolf, biskup w Łucku
SZEPTYCKI Andrzej, metropolita lwowski i halicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
SZLAGOWSKI Antoni, biskup
SZNARBACHOWSKI Feliks, infułat
SZYNKIEWICZ Jakub, Wielki Mufti Polski
TEODOZJUSZ, arcybiskup prawosławny
TOKARZEWSKI Marian, kapelan Prezydenta RP
TYMIENIECKI Wincenty, biskup łódzki
WILKANS Julian, dziekan