OSOBY - REGIONY (250)

AGOPSOWICZ Stanisław, do II starosta w Żydaczowie
ALBERTI Stanisław, starosta w Dąbrowie
ALEKSANDROWICZ Bohdan, zca starosty w Wilnie
AYWAS Franciszek, burmistrz Wieliczki
BARAN Franciszek, starosta w Brześciu nad Bugiem
BARCISZEWSKI Leon, prezydent Gniezna
BEAUPRE Jan, burmistrz Krzemieńca
BECZKOWICZ Zygmunt, wojewoda nowogródzki
BEDERSKI Adam, starosta w Nowym Mieście
BEGALE Ludwik, starosta krajowy poznański
BERETA Józef, starosta w Bydgoszczy
BIAŁY Bronisław, starosta w Jędrzejowie
BIENDARZEWSKI Henryk, starosta powiatu Warszawa – Południe
BIENIASZ Józef, starosta w Makowie Podgórskim
BIEŃKIEWICZ Henryk, od V starosta w Kartuzach
BILEK Mieczysław, prezydent Gdyni
BIOLIK Franciszek, od IX starosta w Lublińcu
BŁĘDOWSKI Ryszard, wiceprezydent Warszawy
BNIŃSKI Adolf, były wojewoda poznański
BOGATKOWSKI Henryk, starosta lidzki
BOGUCKI Wincenty, wiceprezydent Warszawy
BOGUSŁAWSKI Stanisław, starosta w Równem
BOGUSZEWSKI Stefan, starosta w Czarnkowie
BOLT Antoni, prezydent Torunia
BONKOWICZ-SITTAUER Jerzy, starosta w Łucku
BORYSOWICZ Stanisław, starosta kielecki
BRZÓSKA Józef, starosta w Chojnicach
BUKOWSKI Bolesław, starosta w Krzemieńcu
CHARKIEWICZ Adam, starosta we Wrześni
CHMIELARSKI Tadeusz, wiceprezydent Bydgoszczy
CHMIELECKI Stanisław, były starosta w Starogardzie
CICHOCKI Roman, prezydent Kielc
CISŁO Stanisław, były starosta w Stanisławowie
CZARLIŃSKI Adam, były starosta w Grudziądzu
CZUSZKIEWICZ Józef, starosta w Gorlicach
CZYŻ Witold, wiceprezydent Wilna
DABIŃSKI Wincenty, starosta w Gostyniu, woj. poznańskie
DAROWSKI Ludwik, wojewoda łódzki, a następnie krakowski
DEMBEK Józef, kier. starostwa w Pucku od IV
DEMBIŃSKI-PIÓRO Eugeniusz, burmistrz Baranowicz
DEMIDECKI – DEMIDOWICZ Adam, starosta Wysokie Mazowieckie
DIETL Bolesław, były starosta w Inowrocławiu
DOLLINGER Zygmunt, burmistrz Białej
DRECKI Konstanty, starosta w Pilźnie
DROJANOWSKI Ignacy Wacław, burmistrz Kowla, starosta we Włodzimierzu
DROŻAŃSKI Józef, starosta w Bielsku Podlaskim
DUBIEL Paweł, wiceprezydent Królewskiej Huty
DUCH Kazimierz, wicewojewoda krakowski
DUNIN-BORKOWSKI Piotr, wojewoda poznański
DUNIN-MARKIEWICZ Edward, starosta w Drohiczynie
DYCHDALEWICZ Jan, starosta grodzki w Łodzi
DYDUSZYŃSKI Marian, do V starosta w Tłumaczu
DYNOWSKI Konrad, starosta w Wadowicach
DYTKIEWICZ Wacław, były starosta w Tczewie
DZIADOSZ Władysław, wicewojewoda kielecki
EKKERT Józef, starosta w Ostrowie Wielkopolskim
EMERYK Jan, starosta Baranowicz
FOLEJEWSKI Józef, prezydent Wilna
FRANKOWSKI Jan, starosta powiatu Warszawa – Północ
FRĄCZKOWSKI Franciszek, starosta sokalski w Bełzie
FREINDL Ludwik, starosta w Bochni
GADOMSKI Jan, starosta w Pułtusku
GAJEWSKI Wacław, starosta w Skierniewicach
GALOTZY Zdzisław, starosta w Żywcu
GAŁUSIŃSKI Mieczysław, burmistrz Łucka
GANCARCZYK Bronisław, od IX starosta w Makowie Mazowieckim
GARAPICH Paweł, wojewoda lwowski do 1927
GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Kazimierz, wicewojewoda
GLANOWSKI Antoni, od IX starosta w Skałacie
GLISZCZYŃSKI Stanisław, starosta w Sandomierzu
GOLIŃSKI Kazimierz, od IX starosta w Trembowli
GOŁUCHOWSKI Wojciech, wojewoda lwowski
GÓRNIK Alfons, burmistrz Katowic do 1928
GRABOWSKI Bolesław, starosta w Gostyninie
GRABOWSKI Kazimierz, były wojewoda lwowski (zamach 1921)
GRAFF Henryk, od IX starosta w Radzyminie
GRAŻYŃSKI Michał, wojewoda śląski
GROBLESKI Stefan, burmistrz Wielunia
GRODECKI Piotr, starosta w Kosowie Pokuckim
GRODYŃSKI Stanisław, starosta w Sarnach
GRONZIEWICZ Zygmunt, wicewojewoda poznański
GROSZKOWSKI Wiktor, wiceprezydent Łodzi
GULIŃSKI Stanisław, starosta w Radomiu
HAŁACIŃSKI Andrzej, starosta w Brzesku
HENSZEL Stanisław, starosta w Słonimiu
HERMANOWSKI Wincenty, burmistrz Ostrowii Mazowieckiej
HÜBNER Włodzimierz, starosta w Horodence
ISZORA Wacław, starosta grodzki w Wilnie
IŻYCKI Stanisław, komisarz rządu na Łódź 1926
JANECKI Gustaw, starosta w Stanisławowie
JANOWSKI Władysław, starosta w Kopyczycach
JAROSZ Tadeusz, starosta w Pszczynie
JAROSZEWICZ Władysław, komisarz Warszawy
JASZCZOŁT Władysław, wojewoda łódzki
JAWOROWSKI Kazimierz, burmistrz Skierniewic
JERZYKIEWICZ Mieczysław, prezydent Brodnicy
JÓZEWSKI Henryk, wojewoda wołyński
KACZKOWSKI Jan, Dr, starosta w Zbarażu
KACZMARCZYK Alojzy, starosta w Białymstoku
KACZOROWSKI Józef, od IX starosta w Garwolinie
KALKSTEIN Zygmunt, starosta w Starogardzie
KAŁUBA Włodzimierz, starosta w Pińczowie
KAŃSKI Adam, starosta w Dubnie
KASSALA Henryk, starosta w Dobromilu
KASZUBSKI Stanisław, starosta w Lubaczowie
KAYSIEWICZ Henryk, starosta w Grodzisku, woj. poznańskie
KIEDACZ Mikołaj, wiceprezydent Poznania
KIRST Karol, wojewoda białostocki
KIRTIKLIS Stefan, wicewojewoda wileński
KLIMOW Romuald, starosta w Sanoku
KLOTZ Aleksander, grodzki starosta lwowski
KOCUR Adam, prezydent Katowic
KORNIAK Mateusz, starosta w Gostyniu od września
KORSAK Władysław, wojewoda kielecki
KOŚLACZ Edmund, starosta w Wołożynie
KOZIOROWSKI Tomasz, do IX starosta w Sierpcu
KRAHELSKI Jan, wojewoda poleski
KRAUZE August, były burmistrz Gdyni
KRYKIEWICZ Jan, starosta w Krotoszynie
KRZEMIENIEWSKI Hilary, delegat rządu w Gdyni
KRZYŻANOWSKI Józef, starosta w Zaleszczykach
KULIKOWSKI Franciszek, starosta w Kolnie
KULPIŃSKI Robert, od IX starosta w Kamionce Strumiłowskiej
KULPIŃSKI Robert, starosta w Skałacie do IX
KWAŚNIEWSKI Mikołaj, wojewoda krakowski
KWIATKOWSKI Edward, komisarz rządowy Kazimierza nad Wisłą
LAMOT Wiktor, wojewoda pomorski
LICHTENSZTEJN Gustaw, starosta powiatu Warszawa – Praga
LUTMAN Mieczysław, starosta w Węgrowie
ŁACH Maciej, starosta w Hrubieszowie
ŁAGUNA Sławomir, wiceprezydent Siedlec
ŁAZARZ Jan, starosta w Skierniewicach
ŁOPUSKI Zenon, starosta w Słupcy
ŁUKASZEWICZ Michał, zca starosty powiatu wileńsko-trockiego
ŁUKASZEWSKI Stanisław, były starosta w Kałuszu
MACIEJEWSKI Witold, kier. starostwa w Lubomlu od V
MAGOŃSKI Władysław, były starosta w Grybowie
MAHR Karol, starosta w Skolem
MALANOWSKI Wacław, starosta w Kościerzynie
MALINOWSKI Olgierd, wicewojewoda wileński
MANTEUFEL Ignacy, wojewoda kielecki 1924-27
MAROSSANYI Juliusz, starosta w Tarnowie
MECH Władysław, były wojewoda wołyński
MICHALSKI Bronisław, starosta w Radziechowie
MICHAŁOWSKI Stanisław, starosta w Przemyślu
MILEWICZ Adam, od V kier. starostwa w Ostrołęce
MORAWSKI Aleksander, były wojewoda stanisławowski
MÜLLER Roman, starosta w Limanowej
MUSZYŃSKI Julian, starosta w Łęczycy
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI Bronisław, wojewoda stanisławowski
NAZIMEK Bronisław, do IX starosta w Grodzisku, p. w Brzozowie
NĘDZA-KUBINIEC Stanisław, wójt Kościeliska
NIEDŹWIECKI Wiktor, starosta w Postawach
NIEPOKULCZYCKI Hipolit, starosta w Grudziądzu
NITOSŁAWSKI Jan, starosta w Szamotułach
NOWAK Józef, starosta w Bohorodczanach
OKULICZ Stanisław, starosta warszawski 1927
OLSZEWSKI Adam, były starosta we Włocławku
OLSZEWSKI Stanisław, starosta w Grybowie
OLSZEWSKI Władysław, były starosta w Brodnicy
OŁPIŃSKI Józef, zastępca Komisarza Rządu na Warszawę
ORŁOWSKI Gustaw, starosta powiatowy w Krakowie
ORNASZ Jan, starosta w Sępolnie
OSSOLIŃSKI Jan, wicewojewoda łódzki
OSTROWSKI Witold, wiceprezydent Krakowa
PAWLICA Jan, do IX starosta w Mielcu
PERLITZ Wacław, burmistrz Grajewa
PILECKI Jerzy, wicewojewoda lwowski
PIWOWAR Ryszard, burmistrz Czeladzi
PŁACHTA Jan, starosta w Buczaczu
PŁACHTA Jan, starosta w Zdołbunowie
POREMBALSKI Stanisław, starosta w Drohobyczu
POŻERSKI Mieczysław, wicestarosta Gdyni
PREZENTKIEWICZ Edmund, starosta w Jarosławiu
PRZEPAŁKOWSKI Zygmunt, do IX starosta w Makowie Maz.
PUT Stanisław, Dr, starosta w Międzychodzie
RACZKIEWICZ Władysław, wojewoda wileński
RACZYŃSKI Roger, wojewoda poznański
RADWAŃSKI Jan, starosta wileńsko-trocki
RATAJSKI Cyryl, prezydent Poznania
RĄCZASZEK Antoni, burmistrz Grodna
REINLENDER Józef, były starosta we Lwowie
REMBOWSKI Marian, wojewoda białostocki
REMISZEWSKI Antoni, wojewoda lubelski
REUTT Leon, inż. , burmistrz Drohobycza
ROBAKIEWICZ Zygmunt, starosta w Grodnie
ROBIŃSKI Stanisław, radca miasta Poznania, prezes Izby Handl.
ROŚCISZEWSKI Kazimierz Rościsław Erazm, starosta w Wągrowcu
ROZMARYNOWSKI Władysław, starosta w Rawie Mazowieckiej
ROŻAŁOWSKI Leon, od IX starosta w Sierpcu
ROŻNIECKI Józef, wicewojewoda łódzki
RUCZYŃSKI Bronisław, starosta w Inowrocławiu
RUSIŃSKI Antoni, starosta w Żydaczowie
RYMER Józef, wojewoda śląski w 1922
RŻEWSKI Aleksy, starosta powiatowy w Łodzi
SARNECKI Jakób, starosta w Kobryniu
SEYDLITZ Mieczysław, wicewojewoda pomorski
SIEDLECKI Krzysztof, do V starosta w Białymstoku
SIEDLECKI Stanisław, wicewojewoda tarnopolski
SIEKIEROWSKI Seweryn, były starosta w Nadwórnej
SIOKAŁO Jan, starosta w Brodach
SKAŁECKI Stanisław, starosta nowotarski
SKARŻYŃSKI Witold, starosta w Łomży
SKARŻYŃSKI Adam, starosta w Nisku
SKRZYŃSKI Edward, starosta w Kamieniu Koszyrskim
SLESZYŃSKI Józef, wicewojewoda wołyński
SŁOMIŃSKI Zygmunt, prezydent Warszawy
SMALAWSKI Ludwik, starosta w Samborze
SOKÓŁ Stefan, starosta w Nadwórnej
SOŁTAN Władysław, wojewoda warszawski 1926
STACHOWSKI Jan, starosta w Tczewie
STANISZEWSKI Władysław, starosta w Gdyni
STASZEWSKI Władysław, starosta w Rypinie
STRZEMIŃSKI Ignacy, starosta w Piotrkowie
SZAŁOWSKI Tadeusz, starosta w Biłgoraju
SZARRAS Mieczysław, prezydent Kalisza
SZCZERBIŃSKI Marrian, starosta w Żninie
SZELIGOWSKI Stanisław, do VI starosta w Dąbrowie
SZER Stanisław, starosta w Radomsku
ŚLIWIŃSKI Bernard, prezydent Bydgoszczy, powstaniec wielkopolski
TOLLIK Czesław, do V starosta w Tucholi
TRAMECOURT de Jerzy, starosta w Mołodecznie
TRZEŚNIOWSKI Władysław, do VI starosta w Horodence
TWARDO Stanisław, wojewoda warszawski
UNGER Ludwik, do V starosta w Kosowie Pokuckim
WALEWSKI Roman, starosta w Prużanie
WALLAS Jan, starosta w Łasku
WAŁECKI Ludwik, kier. starostwa w Rudkach
WĄS Henryk, starosta w Odolanowie
WEISS Seweryn, starosta w Gniewie
WIELGUS Piotr, wiceprezydent Krakowa, strażak
WIEWIÓROWSKI Władysław, starosta w Zdołbunowie
WIMMER Józef, starosta w Brodnicy
WINNICKI Leopold, burmistrz Zakopanego
WITKOWSKI Lucjan, starosta w Wilejce
WITKOWSKI Roman, starosta w Obornikach
WOLNIK Ludwik, burmistrz Nowogródka
WOLSKI Stefan, starosta w Sokółce
WORONOWICZ Edward, od V kier. starostwa w Kostopolu
WOROSZYŃSKI Roman, starosta w Podhajcach
WOYCIECHOWSKI Karol, od IX starosta w Kole
WUJEK Ignacy, starosta w Wyrzysku
WYBICKI Józef, toruński starosta krajowy
WYSZKOWSKI Włodzimierz, starosta w Grójcu
ZADORA-SZWEJCER Józef, Rada Miejska Warszawy
ZALESKI Józef, Dr starosta w Lublińcu do IX
ZARZECKI Mieczysław, starosta w Oświęcimiu
ZARZYCKI Romuald, starosta w Ostrowi Mazowieckiej
ZIEMIĘCKI Bronisław, prezydent Łodzi
ZYCHERT Józef, były starosta w Wysokiem Mazow.
ŻURAWSKI Zygmunt, wicewojewoda śląski