OSOBY - UCZELNIE (202)

ANFGSTEIN Ludwik, docent parazytologii UW
APPEL Karol, prof.. UW, językoznawca
ARCTOWSKI Henryk, prof. geologii UJK we Lwowie
ARNOLD Stanisław, profesor historii UW
AUGUSTYŃSKI Jan, dyr. gimnazjum w Gdańsku
BAGIŃSKI Stefan, docent histologii USB w Wilnie
BAJOŃSKI Jan, docent ginekologii Uniw. Poznański
BIEDRZYCKI Stefan, prof. SGGW
BIERNACKI Mieczysław, prof. matematyki Uniw. Poznańskiego
BOGUSKI Józef Jerzy, prof.. chemii
BOJEMSKI Aleksander, profesor, architekt
BOSSOWSKI Józef, prof. prawa Uniw. Poznański
BRATRA Emil, profesor Polit. Lwowskiej
BRYŁA Stefan, profesor, konstruktor mostów
BRZESKI Tadeusz, rektor Uniw. Warszawskiego
BRZEZIŃSKI Piotr, profesor ogrodnictwa na UJ
BUDRYK Witold, docent górnictwa AG w Krakowie
BUZEK Józef, profesor, dziadek premiera Jerzego Buzka
CENTNERSZWER Mieczysław, prof. chemii UW
CHRZĄSZCZ Tadeusz, prof. rolnictwa Uniw. Poznańskiego
CHYLIŃSKI Konstanty prof., dyrektor Biblioteki UJK we Lwowie
CIECHANOWSKI, prof.. medycyny UW
CYBICHOWSKI Zygmunt, prof. prawa UW
CZARNECKI Edward, docent USB Wilno
CZOCHRALSKI Jan, profesor
DIVEKY Adrian, docent historii UW
DOBRZAŃSKI Antoni, docent laryngologii UJK we Lwowie
DOLIŃSKI Aleksander, prof. prawa UJK we Lwowie
DOROSZEWSKI Witold, docent UW
DYBOWSKI Władysław, docent wychowania fiz. UJK we Lwowie
EHRENKREUTZ Cezaria, prof. etnologii w Wilnie
EHRENKREUTZ Stefan, profesor historii prawa na USB w Wilnie
EHRLICH Ludwik, profesor prawa UJK we Lwowie
EPSZTEIN Chaim, dyrektor gimnazjum w Wilnie
FALKOWSKI Adolf, docent neurologii USB w Wilnie
FEDEROWICZ Józef, profesor Pol. Warszawska
FIEDLER Tadeusz, prof. Politechniki Lwowskiej
FRIEDDBERG Wilhelm, prof. geologii Uniw. Poznański
GANTKOWSKI Paweł, prof. medycyny Uniw. Poznański
GATTY-KOSTYAL Marek, docent farmacji UJ
GĄDZIKIEWICZ Witold, profesor higieny UJ
GĄSIOROWSKI Napoleon, prof. bakteriologii UJK we Lwowie
GLATZ Jan, prof. medycyny UJ
GLEMMA Tadeusz, docent historii kościoła UJ
GOETEL Walery, profesor
GRODECKI Roman, profesor historii gospodarczej na UJ
GROSZKOWSKI Janusz, docent Politechnika Warszawska
GRZYWO-DĄBROWSKI Wiktor, prof. medycyny UW
HARTLEB Kazimierz, prof. historii UJK we Lwowie
HEITZMAN Marian, docent historii filozofii UJ
HEYDEL Adam, profesor ekonomii UJ
HILAROWICZ Tadeusz, docent prawa UJ
HILLER Stanisław, prof. histologii UJ
HOSER Piotr, prof. sadownictwa
HOYER Henryk, profesor
HRYNAKOWSKI Konstanty, prof. farmacji Uniw. Poznańskiego
HRYNIEWIECKI Bolesław, rektor Uniw. Warszawskiego
HUBICKI Stanisław, prof. Politechniki Lwowskiej
IDASZEWSKI Kazimierz, profesor miernictwa elektr. Politechniki Lwowskiej
JAKUBSKI Antoni, profesor
JANTZEN Kazimierz Henryk, prof. meteorologii USB w Wilnie
JANUSZKIEWICZ Aleksander, profesor
JASKÓLSKI Stanisław, docent geologii AG w Krakowie
JAWORSKI Leopold, prof.. prawa UJ
JOSZT Adolf, prof. chemii Polit. Lwowskiej
KAMIŃSKI Zygmunt, prof. architektury
KLICH Edward, prof. filologii Uniw. Poznański
KLING Kazimierz, profesor
KLISIECKI Andrzej Jan, prof. fizjologii Akad. Weter we Lwowie
KŁODZIŃSKI Abdon, prof. prawa UJ
KOCHANOWSKI Jan, prof. historii UW, poseł BBWR
KOLANKOWSKI Ludwik, profesor historii
KOLBUSZOWSKI Kazimierz, prof. historii USB w Wilnie
KOSTANECKI Kazimierz, profesor, prezes PAU
KOSTRZEWSKI Józef, profesor epidemiologii UJ
KOŚCIAŁKOWSKI Stanisław, profesor
KOTARBIŃSKI Tadeusz, profesor filozofii UW
KOWALSKI Jerzy, prof. filologii klasycznej UJK we Lwowie
KOWARSKI Felicjan, prof. malarstwa ASP Kraków
KRUSZYŃSKI Tadeusz, docent historii sztuki UJK we Lwowie
KRZYŻANOWSKI Witold, docent USB Wilno
KUCHARZEWSKI Jan, prof. prawa
KURYŁŁO Adam, prof. Politechniki Lwowskiej
KUTRZEBA Stanisław, profesor prawa UJ
LANDE Jerzy, profesor prawa UJ
LEGEŻYŃSKI Stanisław, docent mikrobiologii Akad. Weterynaryjna we Lwowie
LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz, prof. filologii UJK we Lwowie
LESZCZYŃSKI Roman, profesor dermatologii Uniwersytet Lwowski
LEŚNIAŃSKI Wacław, profesor technologii chem. Politechniki Lwowskiej
LIKOWSKI Henryk, prof. historii UW
LIPIŃSKI Andrzej, docent epidemiologii UJK we Lwowie
LONGSCHAMPS DE BERIER Roman, prof. prawa Wilno
LORENC Zygmunt, prof. plastyk
LORENTZ Stanisław, profesor
LOTH Jerzy, docent geografii WSH
LUTOSTAŃSKI Karol, dziekan Wydziału Prawa UW
ŁUKASIEWICZ Jan, prof. filozofii UW
ŁUKASIEWICZ Stanisław, profesor Lwów
MAKOWSKI Wacław, prof. prawa UW
MALECZYŃSKI Karol, docent historii UJK we Lwowie
MALINOWSKI Feliks, prof. medycyny UW
MARCHLEWSKI Leon, profesor
MARCHLEWSKI Teodor, genetyk, profesor UJ
MĄCZEWSKI Stanisław, docent ginekologii UJK we Lwowie
MICHAŁOWICZ Mieczysław, profesor
MICHEJDA Kornel, profesor
MORACZEWSKI Wacław, prof. Akademii Med. Weter. Lwów
MORAWSKI Józef, profesor romanistyki na Uniwersytecie Poznańskim
MOZER Wilhelm, prof. kolejnictwa Pol. Lwowskiej
MOZOŁOWSKI Włodzimierz, doc. chemii UJK we Lwowie
NADOLSKI Otto, profesor
NATANSON Władysław, profesor
NIEMCZYCKI Stanisław, prof. chemii Akad. Med. Weteryn. Lwów
NITSCH Kazimierz, prof. językoznawstwa UJ
NOWAK Jan, prof. geologii UJ
NOWAK Julian, bakteriolog, były premier
OSSENDOWSKI Ferdynand, profesor
PAŃKOWSKI Mieczysław, profesor hodowli zwierząt na Uniw. Poznańskim
PARCZEWSKI Alfons, profesor
PELCZAR Kazimierz, docent patologii UJ
PERETIATKOWICZ Antoni, profesor prawa
PIETRUSZCZYŃSKI Zygmunt, prof. Uniw. Poznański
PILTZ Jan, prof. UJ; psychiatra i neurolog
PIOTROWICZ Ludwik, prof. historii UJ
PLAMITZER Antoni, prof. geometrii Pol. Lwowskiej
PODOSKI Roman, doc. Polit. Warsz. kolejnictwo
POLIŃSKI Władysław, prof. zoologii SGGW
PRZENICKI Andrzej, rektor Politechniki Warszawskiej
PRZESMYCKI Feliks, docent botaniki UW
PRZYBYŁOWSKI Kazimierz, profesor uniwersytet lwowski
PRZYCHOCKI Gustaw, rektor Uniw. Warszawskiego
RADZISZEWSKI Paweł, docent mineralogi UJ
RAIACZ Józef, prof. historii UW
ROSE Adam, docent ekonomii, przyszły wiceminister
ROSIŃSKI Stefan, profesor Uniw. Poznańskiego
ROSŁANIEC Franciszek, prof. teologii UW
ROSTAFIŃSKI Jan, profesor
ROSTWOROWSKI Michał, prof. prawa UJ
ROZEN Zygmunt, prof. mineralogii AG Kraków
RUNGE Stanisław, prof. weterynarii Uniw. Poznański
SARNA Zygmunt, docent prawa UJ
SAWICKI Bronisław, prof. chirurg szpital Dz. Jezus
SCHRAMM Wiktor, prof. ekonomii Uniw. Poznański
SEMERAU-SIEMIANOWSKI Mściwój, prof. medycyny UW
SEMKOWICZ Władysław, profesor
SEŃKOWSKI Michał, profesor chemii USB w Wilnie
SIEMIRADZKI Józef, prof. Uniwersytet we Lwowie
SKOCZYLAS Władysław, prof. plastyk
SKUPIEŃSKI Franciszek, docent botaniki UW
SŁAWIŃSKI Kazimierz, prof. USB w Wilnie
SMOLEŃSKI Jerzy, prof. geografii UJ
SOKOLNICKI Gabriel, prof. elektrotechniki Politech. Lwowska
SPARROW Helena, docent bakteriologii UW
SPICZAKOW Teodor, profesor ichtiologii na UJ
STAFF Franciszek, profesor ichtiobiologii na SGGW
STAHL Zdzisław, docent ekonomii UJK we Lwowie
STAROŃKA Wilhelm, prof. chemii AG w Krakowie
STEPA Jan, docent teologii UJK we Lwowie
STERLING Władysław, dr medycyny, leczenie uzależnień
SUŁKOWSKI Józef, prof. prawa na Uniw. Poznańskim
SUPNIEWSKI Janusz, docent UW
SZAFER Władysław, profesor
SZENAJCH Władysław, profesor medycyny UW
SZERUDA Jan, prof. teologii UW
SZOBER Stanisław, prof. filologii UW
SZPERL Ludwik Alojzy, rektor Politechniki Warszawskiej
SZYDŁOWSKI Tadeusz, prof. historii UJ
SZYSZKO-BOHUSZ Adolf, rektor
ŚWIERCZYŃSKI Rudolf, profesor budownictwa
ŚWIĘTOSŁAWSKI Wojciech, profesor
TASZYCKI Witold, prof. filologii UJK we Lwowie
TATARKIEWICZ Władysław, prof. filozofii UW
TOMKOWICZ Stanisław, profesor
TRAWIŃSKI Alfred, prof. Akademii Med. Weterynar. Lwów
TRECHCIŃSKI Roman, prof. Politechnika Warszawska
TURYN Aleksander, docent UW
TYNC Stanisław, docent historii UJ
VETULANI Bolesław, docent hodowli zwierząt Uniw. Poznańskiego
VORBRODT Władysław, prof. chemii UJ
WAIS Kazimierz, profesor UJK we Lwowie
WĄSIK Wiktor, docent historii filozofii UW
WIERDAK Szymon, profesor botaniki na Politechnice Lwowskiej
WIERZBICKI WITOLD, prof. inżynierii leśnej SGGW
WILANOWSKI Bolesław, prof. teologii USB w Wilnie
WILK Antoni, astronom, odkrywca 4 komet
WILLMANOWA Helena, prof. sanskrytu UJ
WITKIEWICZ Roman, prof. mechanik Pol. Lwowskiej
WITKOWSKI Józef, prof. astronomii Uniw. Poznańskiego
WŁADYCZKA Stanisław, prof. USB w Wilnie
WOJCIECHOWSKI Zygmunt, prof. historii Uniw. Poznański
WOJNARSKI Jan, profesor grafiki na ASP w Krakowie
ZAKRZEWSKI Zygmunt, profesor tytularny Uniw. Poznańskiego
ZALESKI Edmund, prof. Chemii w Krakowie
ZARANKIEWICZ Kazimierz, docent matematyki UW
ZARULSKI Tadeusz, docent ginekologii Uniw. Poznański
ZAWADZKI Józef, prof. chemii Polit. Warszawska
ZAWADZKI Władysław Marian, profesor ekonomii w Wilnie
ZAWIRSKI Zygmunt, profesor historii Uniw. Poznańskiego
ZBOROWSKI Juliusz, profesor
ZOLL Fryderyk, profesor prawa UJ
ZWEIG Ferdynand, docent ekonomii UJ
ŻEBROWSKI Edward, prof. medycyny UW
ŻONGOŁŁOWICZ Bronisław, ksiądz, prof. USB w Wilnie