Wniosek o Trybunał Stanu dla Gabriela CZECHOWICZA

Wniosek
o pociągnięcie Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

W toku uchwalenia ustawy skarbowej na rok 2919/30 wyszło na jaw, iż budżet administracji ustalony ustawą skarbową z dnia 22 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 254) na okres od 1 kwietnia 1927 r. do 31 marca 1928 r. został w wydatkach przekroczony o kwotę przeszło 500 milionów złotych.
Zarzuty te potwierdziły kilkakrotne oświadczenia w Sejmie tak pana premiera Dr BARTLA, jak również pana ministra skarbu Czechowicza.
Za ten stan faktyczny odpowiedzialność ponosi w pierwszym rzędzie minister skarbu Gabriel CZECHOWICZ.
W myśl art. 5 i 6 ustawy skarbowej z dnia 22 marca 1927 r. wszystkie wydatki państwowe mogły być uskuteczniane tylko na cele, wymienione w rubrykach budżetu państwowego i w granicach kredytów, w tych rubrykach ustalonych – otwieranie zaś kredytów nieobjętych budżetem mogło nastąpić w drodze ustawodawczej i to na wniosek Ministra Skarbu. Art. 6 wspomnianej ustawy skarbowej z dnia 22 marca 1927 r. czyni zainteresowanego ministra osobiście odpowiedzialnym za ścisłe przestrzeganie tego ostatniego postanowienia.
Zważywszy, że wydatkowana kwota przeszło 500 milionów złotych nie była w budżecie przewidziana, zważywszy ponadto, że wydatkowanie tej kwoty nastąpiło bez przyzwolenia na to w drodze ustawodawczej – Minister Skarbu jest winnym naruszenia nie tylko art. 5 i 6 ustawy skarbowej z dnia 22 marca 1927 r., ale także i przestępstwa, przewidzianego w art. 636 Kodeksu Karnego z r. 1903.
Wobec tego podpisani wnoszą:
Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Na zasadzie ustawy z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu Sejm stawia Ministra Skarbu p. Gabriela CZECHOWICZA w stan oskarżenia z powodu naruszenia przez tegoż Ministra postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 marca 1927 r. Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 254, tudzież popełnienia przestępstw z art. 636 K.K. z r. 1903 popełnionego przez niezgodne z przytoczonymi ustawami wydatkowanie kwoty przeszło 500 milionów złotych na cele nieprzewidziane w budżecie i nie mieszczące się w granicach kredytów w rubrykach jego ustalonych, jako też przez dokonanie otwarcia kredytów nieobjętych budżetem, bez złożenia w tym względzie wniosków Sejmowi i bez uzyskania na to przyzwolenia w drodze ustawodawczej.

Warszawa, dnia 12 lutego 1929 r.


Wnioskodawcy:
 Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI, Kazimierz CZAPIŃSKI, Adam CIOŁKOSZ, Jan DĄBSKI, Stanisław WRONA (Stronnictwo Chłopskie), Jan DZIDUCH (Stronnictwo Chłopskie), Ludwik DOMAGAŁA (Stronnictwo Chłopskie), Jan DURO (Stronnictwo Chłopskie), Władysław FIJAŁKOWSKI (Stronnictwo Chłopskie), Andrzej KOTER (Wyzwolenie), Błażej STOLARSKI (Wyzwolenie), Andrzej PLUTA (Stronnictwo Chłopskie), Herman LIEBERMAN (PPS), Dr Mieczysław CZARNECKI (PPS), Aleksy BIEŃ (PPS), Józef DZIĘGIELEWSKI (PPS), Józef KAŹMIERCZAK (PPS), Tadeusz MATUSZEWSKI (PPS), Artur HAUSNER (PPS), Adam KURYŁOWICZ (PPS), Józef GRZECZNAROWSKI (PPS), Antoni LANGER (Wyzwolenie), Adam PRAGIER (PPS), Ignacy MULAREK (Wyzwolenie), Michał RÓG (Wyzwolenie), Tomasz CZERNICKI (Stronnictwo Chłopskie), Bolesław ROJA (Stronnictwo Chłopskie), Piotr RYCHLIK (Wyzwolenie), Tomasz KOTER (Wyzwolenie), Wincenty KACPRZAK (Wyzwolenie), Jan ZALEWSKI (Wyzwolenie), Franciszek CHYB (Stronnictwo Chłopskie), Feliks KOTARSKI (PPS), Edmund CHODYŃSKI (PPS), Kazimierz DOBROWOLSKI (PPS), Edward BETTMAN (PPS), Stanisław WŁOSIŃSKI (PPS), Aleksander BOGUSŁAWSKI (Wyzwolenie), Jan WOŹNICKI (Wyzwolenie), Maksymilian MALINOWSKI (Wyzwolenie), Dr Józef PUTEK (Wyzwolenie), Andrzej WALERON (Stronnictwo Chłopskie), Adam BARDZIŃSKI (Wyzwolenie), Stanisław SZCZEPAŃSKI (Wyzwolenie), Wacław PIETRZELA (Wyzwolenie), Paweł CHADAJ (Wyzwolenie), Stanisław KOSTRUBAŁA (Wyzwolenie), Piotr KOCZARA (Wyzwolenie), Stanisław NOWAK (Wyzwolenie), Jan SMOŁA (Wyzwolenie), Aleksandra KARNICKA (Wyzwolenie), Wincenty BARANOWSKI (Wyzwolenie), Antoni DADAN (Wyzwolenie), Maksymilian CZARNECKI (Wyzwolenie), Jan KRÓL (Wyzwolenie), Franciszek KAPELIŃSKI (Wyzwolenie), Irena KOSMOWSKA (Wyzwolenie), Stanisław KALINOWSKI (Wyzwolenie), Zygmunt NOWICKI (Wyzwolenie), Jan NOSEK (Wyzwolenie), Ludwik SUDA (Wyzwolenie), Dr Zygmunt GRALIŃSKI (Wyzwolenie), Marcin WASILEWSKI (Wyzwolenie), Kazimierz BAGIŃSKI (Wyzwolenie), Wilhelm TOPINEK (PPS), Jan NOSAL (PPS), Stanisław NEHRING (PPS), Antoni SZCZERKOWSKI (PPS), Adam PRÓCHNIK (PPS), Stanisław GRYLOWSKI (PPS), Stanisław KARPIŃSKI (PPS), Herman DIAMAND (PPS), Norbert BARLICKI (PPS), Tomasz ARCISZEWSKI (PPS), Stanisław DUBOIS (PPS), Zygmunt ŻUŁAWSKI (PPS), Henryk WYRZYKOWSKI (Wyzwolenie), Błażej DZIKOWSKI (Wyzwolenie), Władysław PRAGA (Wyzwolenie). Andrzej CZAPSKI (Stronnictwo Chłopskie), Emil ZERBE (Niemiecka Frakcja Socjalistów), Jan STAŃCZYK (PPS), Tadeusz REGER (PPS), Kazimierz PUŻAK (PPS), Jan KWAPIŃSKI (PPS), Władysław BARANOWSKI (PPS), Antoni PAJĄK (PPS), Kazimierz KACZANOWSKI (PPS), Ludwik ŚLEDZIŃSKI (PPS), Jakub PAWŁOWSKI (Stronnictwo Chłopskie), Eugeniusz OPOLSKI (Stronnictwo Chłopskie), Jan KULISIEWICZ (Stronnictwo Chłopskie), Jan TABOR (Stronnictwo Chłopskie), Stanisław DOBROCH (Stronnictwo Chłopskie), Stanisław TRZĘSOWSKI (Wyzwolenie), Wincenty KĘPCZYŃSKI (PPS), Antoni KUROWSKI (Stronnictwo Chłopskie), Stanisław KOWALSKI (PPS), Marian NOWICKI (PPS), Zygmunt PIOTROWSKI (PPS), Jadwiga MARKOWSKA (PPS), Bronisław ZIEMIĘCKI (PPS), Stanisław PŁAWSKI (PPS), Zygmunt ZAREMBA (PPS), Tomasz ARCISZEWSKI (PPS).

Brak komentarzy: