Jak Amerykanie rozjaśnić Polskę zamierzali

Poniedziałek, 10 czerwca
Stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Ministerialnego (*)z dnia 20 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 441) podaję do publicznej wiadomości, że firma W.A. HARRIMAN i Spółka w Nowym Yorku wniosła do Ministerstwa Robót Publicznych podanie o udzielenie uprawnienia rządowego w myśl art. 1 Ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 277) na zakład elektryczny.
Powyższy zakład elektryczny ma służyć do wytwarzania, przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej w celu zawodowego jej zbytu na następującym obszarze:
Województwo Warszawskie – powiaty: Warszawski, Grójecki, Błoński, Sochaczewski, Rawski, Skierniewicki, Łowicki, Gostyniński i Kutnowski.
Województwo Łódzkie – powiaty: Łęczycki, Łódzki, Brzeziński, Łaski, Sieradzki, Piotrkowski i Radomski.
Województwo Kieleckie – całe Województwo.
Województwo Lubelskie – powiaty: Puławski, Janowski i Lubelski.
Województwo Krakowskie – całe Województwo.
Województwo Lwowskie – powiaty: Tarnobrzeski, Niski, Kolbuszowski, Łańcucki, Przeworski, Strzyżowski, Brzozowski, Krośnieński, Sanocki, Liski i Rzeszowski.
Z powyższego obszaru wyłączone są te obszary, na których istnieją zakłady elektryczne uprawnione zgodnie z ustawą.
Napęd ma być wodny i cieplny, prąd zmienny, trójfazowy, sieć napowietrzna, częściowo podziemna.
Czas trwania uprawnienia miałby wynosić 60 lat.
Dochodzenie w sprawie powyższej, przewidziane w §§ 11 do 13 wspomnianego rozporządzenia ministerialnego, przeprowadzi Wojewoda Krakowski na mocy zlecenia reskryptem Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 18 maja 1929 r.
Rozprawa, której celem jest zbadanie dopuszczalności i celowości udzielenia uprawnienia i doprowadzenia do wszechstronnego wyświetlenia kwestii, objętych ewentualnie podniesionymi zarzutami i żądaniami oraz usunięcia kwestii spornych drogą dobrowolnego porozumienia, odbędzie się:
w Krakowie w dniu 8 lipca,
w Kielcach w dniu 11 lipca,
w Łodzi w dniu 15 lipca,
w Lublinie w dniu 17 lipca,
we Lwowie w dniu 22 lipca we właściwych Urzędach Wojewódzkich. Początek rozprawy wyznacza się w powyższych dniach na godzinę 9 rano.
Plany projektowanego obszaru, opisy techniczne zakładu elektrycznego oraz projekty uprawnienia rządowego będą wyłożone do publicznego przeglądu we wszystkich wymienionych Urzędach – Dyrekcjach Robót Publicznych (referaty elektryczne) w czasie od dnia 10 czerwca 1929 do dnia rozprawy, wyznaczonej w danym Urzędzie Wojewódzkim i dostępne do przejrzenia przez zainteresowanych w godzinach urzędowych. Zarzuty, żądania i zastrzeżenia w sprawie udzielenia uprawnienia rządowego należy wnosić do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia wyznaczonej w danym Urzędzie rozprawy. Zarzuty, żądania i zastrzeżenia, wniesione po upływie powyżej wyznaczonych terminów, nie będą przedmiotem rozpatrywania.
Wojewoda Krakowski:


(*) Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 maja 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Kolei Żelaznych w sprawie udzielania uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energji elektrycznej.
Projekt nie wypalił z różnych przyczyn. Takim prawnym śladem po koncernie Harrimana jest Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zlikwidowania należności wobec koncernu W. A. Harrimana i S-ki (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 618) dotyczące kwoty 100,000 dolarów za operat dotyczący opisanego projektu elektryfikacji południa Polski oraz za projekt „zakładu wodno – elektrycznego w Rożnowie.


Ponadto pozostały pogłoski, że Minister Eugeniusz KWIATKOWSKI ma zostać dyrektorem w koncernie - gigancie. PATRZ

 
12-05 PPS wnioskuje o stworzenie konkurencji dla grupy HARRIMANA

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
INWESTYCJE
STANY ZJEDNOCZONE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: