Sławoj-Składkowski do Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

      Pan Minister Spraw Wewnętrznych gen. Felicjan Sławoj Składkowski powitał Zjazd Delegatów Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny imieniem Rządu, następującym przemówieniem:

      Zejście się nasze w tej sali wydaje się niezwykle szczęśliwym faktem. Rozdzieleni byliśmy nie tylko górami, rzekami, morzami, lądami, ale rozdzieleni byliśmy nakazami poszczególnych zaborców, poszczególnymi ideałami, które starano się wszczepić każdemu z nas, a mimo to w pierwszym momencie wojny światowej, kiedy z ust Komendanta padło hasło, że śpiącą w niewoli Polskę może tylko żołnierz obudzić, wszyscy stanęli na baczność i zaczęli iść do Polski najkrótszą drogą, jaką mieli. Szli od morza Północnego poprzez piaski pustyni, przez daleką Syberię i tą najkrótszą drogą każdy dążył do Ojczyzny, jak mógł.
      Póki walczyliśmy, było spokojnie, kiedy jednak przestaliśmy walczyć, poczęły nas dochodzić zajadłe podszepty tych, którzy nigdy nie chodzili za Polską, którzy przechodzili Polskę w lakierkach. I mówiono nam, że umierać za Polskę we Francji to nie to samo, co na piaskach mazowieckich. Usiłowano pomniejszać wartości wielu najbardziej godnych trudów i ran, ale to spełzło na niczym. Potrafiliśmy powiedzieć: nie o to chodzi, jaką drogą szedłeś do Polski, tylko, czy szedłeś, czy nie szedłeś. Dlatego powinniśmy kochać się pomimo że szedliśmy różnymi drogami i właśnie dlatego. Że każdy szedł najkrótsza dla niego drogą. Jeżeli padnie rozkaz, czy to będzie w czasie pokoju, czy wojny, oddamy swe zdrowie i życie dla Polski”.

Generał Felicjan Sławoj-Składkowski
 

Brak komentarzy: