Strzępy meldunków SŁAWOJA - "meldunek premierowski nr 2"

Warszawa, 31 lipca 1929 r.
  
Powodu urlopu premiera (Kazimierza) ŚWITALSKIEGO meldowałem się u Pana Marszałka dwa razy w sprawach bieżących.
Taki „premierowski” meldunek nie należy bynajmniej do przyjemności.
Komendant ma specjalne, „dalekowzroczne” nastawienie na sprawy Państwa. Myśli On kategoriami zasadniczych zagadnień, sięgających lat, a nie miesięcy.
Tymczasem premier musi zwracać się często do Pana Marszałka w ważniejszych sprawach bieżących, by zasięgnąć Jego opinii jako oficjalnego lub nieoficjalnego szefa rządu.
O ile sprawa nie wzbudza zainteresowania Pana Marszałka, odmawia On odpowiedzi całkowicie lub odkłada ją na dalszy termin, nie zawsze osiągalny dla premiera.
Przy takich rozmowach „w sprawach bieżących” Pan Marszałek miał z góry zły humor, chyba że coś zdołało Go zainteresować. Wtedy audiencja była wygrana i można było załatwić więcej nawet, niż się przypuszczało.
Ba, ale skąd wziąć do każdego meldunku sprawy, które by zainteresowały Pana Marszałka ?Podobny, niestety, charakter nosił mój meldunek, złożony Panu Marszałkowi, w zastępstwie premiera, w dniu 31 lipca 1929 roku.
Na porządku dziennym były sprawy polityczne, mające być aktualnymi w jesieni; trwanie wakacji ministrów, wreszcie pewna sporna sprawa, z którą nie mogłem sobie dać rady.
Mianowicie minister rolnictwa (Karol) NIEZABYTOWSKI nie chciał, ze względów zasadniczych polityki zbożowej, podpisać ceł wywozowych na pszenicę, na które termin mijał właśnie w dniu dzisiejszym – 31 lipca.
Gdy zameldowałem tę sprawę Panu marszałkowi, nie przejął się nią bynajmniej i powiedział z niezadowoleniem, że nie będzie jej rozpatrywał, gdyż właśnie również w dniu dzisiejszym, 31 lipca, rozpoczyna swój urlop.
Wiałem wiec z Inspektoratu szczęśliwy, że nie jestem „prawdziwym” premierem, który musi często składać meldunki w sprawach bieżących.


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: