Otto ULITZ skazany na 5 miesięcy więzienia

Sąd okręgowy w Katowicach 26 lipca uznał byłego posła do byłego Sejmu Śląskiego Otto ULITZA winnym podpisania w charakterze przewodniczącego „Volksbundu” poświadczenia stwierdzającego niemieckie pochodzenie członkowi tej organizacji, na mocy którego tenże zwolniony został z obowiązku służby wojskowej w Polsce i wyjechał do Niemiec.
Sąd uznał czyn ten za występek przeciwko art. 89 i 102 ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej i skazał byłego posła na 5 miesięcy wiezienia i zwrot kosztów sądowych. Sąd zaliczyły na poczet kary areszt śledczy, a wykonanie reszty kary zawiesił na dwa lata okresu próbnego.
Poseł Ulitz aresztowany został natychmiast po niespodziewanym rozwiązaniu Sejmu Śląskiego. Fakt ten był powodem ostrej nagonki na władze polskie ze strony Niemiec. Oskarżenie obejmowała wiele jeszcze innych pozycji, których w trakcie śledztwa nie udało się udowodnić.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
POGRANICZE
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: