Sędziowie z prokuratorów; Ernest MARSCHAŁKO i Stanisław EUSTACHIEWICZ

Ppłk Piotr ABAKANOWICZ


Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 r.

Minister Spraw Wojskowych zwolnił prokuratorów wojskowych:
MARSCHAŁKO Ernest Artur płk; prokurator przy wojskowym sądzie okręgowym
EUSTACHIEWICZ Stanisław Zygmunt ppłk; prokurator przy wojskowym sądzie okręgowym

Minister Spraw Wojskowych mianował sędziów:
RUMIŃSKI Zygmunt Piotr ppłk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
MARSCHAŁKO Ernest Artur płk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
EUSTACHIEWICZ Stanisław Zygmunt ppłk; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
MASŁOWSKI Tadeusz Walenty mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
DOBOSZ Kazimierz Stanisław mjr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
WAŁĘGA Longin mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych
KAMIŃSKI Jan III mjr dr; sędzia orzekający w wojsk. Sądach okręgowych

Mianował podprokuratorów:
RACZYŃSKI Kazimierz ppłk; podprokurator przy Najwyższym Sądzie Wojskowym
GEDKE Antoni ppłk; podprokurator przy Najwyższym Sądzie Wojskowym

Zwolnił:
PRZEŹDZIECKI Alojzy ppłk dypl.; ze stanowiska dca 72 pułku piechoty z oddaniem do dyspozycji dowódcy DOK I;
LORIA Leon ppłk dr; Departament Aeronautyki MSW z oddaniem do dyspozycji szefa Sztabu Głównego;
FELICKI Arnold ppłk; ze stanowiska komendant 8 Szpitala Okręgowego;
ZAWADZKI Emil płk dypl.; kadra oficerów piechoty MSW;
LEKKI Wincenty ppłk dypl.; Oddział IV Sztabu Głównego;
DRUŻYNA KRUKOWSKI LATYNIK Józef płk; oficer administracyjny w DOK I;

Zatwierdził:
MENCZAK August Aleksander ppłk; dca 4 pułku lotniczego;
ABAKANOWICZ Piotr ppłk; dca 5 pułku lotniczego;
WOLSZLEGIER Jan Tadeusz ppłk; dca batalionu balonowego;
HACKBEIL Jan Aleksander ppłk inż.; szef 4 Okręgowego Szefostwa Budownictwa
DUBANOWICZ Adam Tomasz mjr inż.; szef 4 Okręgowego Szefostwa Budownictwa (?)
Przeniósł:
RYBICKI Kazimierz Jarosław płk; dcę 45 pułku piechoty na dcę 49 PP
DE LAVEAUX Ludwik ppłk dypl.: szef sztabu DOK I na dcę 2 pułku piechoty leg.
PRUGAR KETTLING Bronisław ppłk dypl.; dcę 34 PP na dcę 45 PP
KAWIŃSKI Gwidon ppłk dypl.; dcę dcę 1 b. strzel na dcę 72 PP
STANKIEWICZ Witold Włodzimierz ppłk; na delegata SG przy Dyrekcji PKP w Wilnie
SZWEJCER Ludwik ppłk dypl.; na zcę dcy 5 pułku ułanów
MNISZEK Adam ppłk dypl.; na zcę dcy 2 pułku szwoleżerów
MAY Karol Wilhelm mjr; na zcę dcy 17 pułku ułanów
PLISOWSKI Kazimierz mjr; na zcę dcy 3 pułku szwoleżerów
GRUŻEWSKI Mieczysław mjr; na zcę dcy 22 pułku ułanów;
KERNER Jan Witold mjr; zcę dcy 10 pułku strzelców konnych;
SOKOŁOWSKI Józef IV mjr; na zcę dcy 21 pułku ułanów;
KROLICKI Stanisław mjr; na zcę dcy 7 pułku strzelców konnych;
STACHLEWSKI Bohdan Kazimierz mjr; na zcę dcy 27 pułku ułanów;
WILCZYŃSKI Edward mjr; na zcę dcy 2 pułku szwoleżerów;
KARASSEK Franciszek Wiktor mjr; na zcę dcy 8 pułku ułanów;
MITKIEWICZ ŻÓŁŁTEK Leon mjr dypl.; na zcę dcy 7 pułku ułanów;
ZAPOLSKI Jarema Ksawery ppłk; rejonowy inspektor koni w Grodnie;
ROMAŃSKI Wilibrard Jan ppłk; rejonowy inspektor koni w Dubnie;
ŻÓŁKIEWSKI Marian ppłk; rejonowy inspektor koni w Przemyślu;
BYSZEWSKI Józef mjr; rejonowy inspektor koni w Ciechanowie;
HORSETZKY Wilhelm mjr; rejonowy inspektor koni w Tarnowie;
MASSALSKI Piotr Antoni mjr; rejonowy inspektor koni w Poznaniu;
GARNIEWICZ Ryszard mjr; rejonowy inspektor koni w Żółkwi;
DURSKI TRZASKA Antoni płk dypl.; szef sztabu DOK I;
GŁAZEK Wacław ppłk inż.; dca 2 pułku saperów kolejowych;
ŚWIĘTOCHOWSKI Wacław ppłk; zca dcy 2 pułku łączności;
WILK WILSZ Aleksander Alfons ppłk; dca batalionu balonowego;
HENDRICKS Józef mjr; dca dywizjonu szkolnego 1 pułku lotniczego;
TASIECKI Mieczysław ppłk dypl.; dyrektor nauk Szkoły Pchor. Piechoty;
JĘDRYCHOWSKI Feliks ppłk; komendant placu Lwów;
KIJOWSKI Marian ppłk dypl.; komendant PKU Warszawa Miasto IV;
HOSZOWSKI Józef I ppłk dypl.; I oficer sztabowy Inspektoratu Armii w Warszawie;
BARTAK Piotr ppłk dypl.; I oficer sztabowy Inspektoratu Armii w Toruniu;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: