Pan Marszałek w Belwederze Polaków z Zagranicy przyjmował

17 lipca o godz. 17 staraniem Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Polaków z Zagranicy wszyscy delegaci oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego przyjęci byli przez Pierwszego Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO na audiencji w Belwederze.
Wchodzącego do salonu Pana Marszałka powitali zgromadzeni długo niemilknącymi okrzykami na Jego część. W imieniu delegatów powitał Pana Marszałka Piłsudskiego przewodniczący Zjazdu Polaków, poseł Jarosław WILPISZEWSKI z Łotwy, składając wyrazy głębokiej czci i przywiązania Wodzowi Narodu.
Po przemówieniu posła Wilpiszewskiego, Pan Marszałek poprosił o przedstawienie Mu delegatów z poszczególnych krajów, z którymi przez dłuższy czas rozmawiał, informując się o ich życiu na obczyźnie. Żegnając delegatów Pan Marszałek podziękował za odwiedzenie Go.
I znów z piersi zebranych popłynęły okrzyki na cześć Wskrzesiciela Państwa Polskiego. Po wpisaniu się do książki pamiątkowej, delegaci Zjazdu opuścili Belweder, unosząc ze sobą niezatarte wrażenie osobistego zetknięcia się z Panem Marszałkiem oraz czaru postaci największego Polaka doby współczesnej. 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
EMIGRACJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


jerzy@milek.eu.org
 

Brak komentarzy: