Czyje ręce śmierdzą - artykuł cenzuralny

Środa, 10 lipca

Sąd Okręgowy Wydział Karny I instancji, Sekcja A w Bydgoszczy, w sprawie prasowej przeciwko „Gazecie Bydgoskiej” na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca 1929 r. po wysłuchaniu wniosku prokuratora wydał postanowienie:
Uchyla się zajęcie czasopisma pod tytułem „Gazeta Bydgoska” w dniu 5 lipca 1929 r. Nr 152 zarządzonego dnia 4 lipca 1929 r.

albowiem

zamieszczony w tymże czasopiśmie artykuł pod tytułem „Czyje ręce śmierdzą”, nie zawiera wcale cech przestępstwa z art. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r.
W szczególności treść inkryminowanego artykułu nie zawiera żadnych wiadomości nieprawdziwych, a przesyłano jedynie przemówienia osób występujących przed Trybunałem Stanu, analizując fakt przekroczeń budżetowych. Wreszcie końcowy ustęp artykułu zawiera jedynie podkreślenie, że Narodowa Demokracja ma ręce czyste z równoczesnym zaznaczeniem, iż tak samo czyste ma ręce Marszałek Piłsudski, wobec czego zbytecznym było jego oświadczenie, że jego ręce nie śmierdzą. Ten więc ustęp absolutnie już nie zawiera żadnych cech inkryminowanego przestępstwa

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Wydaje mi się prawie z pewnością, iż sprawa dotyczyła opisu przemówienia Pana Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO wygłoszonego przed Trybunałem Stanu w sprawie dotyczącej byłego Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA. Przemowa ta, jak zawsze w przypadku Pana Marszałka barwna i obfitująca w zaskakujące porównania wygłoszona została 26 czerwca 1929 r., a z jej treścią można zapoznać się na moim blogu – PATRZ TRYBUNAŁ STANU
Na tak liberalny wyrok nie bez znaczenia miała także prawdopodobnie lokalizacja wyrokującego sądu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CENZURA
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
BYDGOSZCZ, miasto wydz. w woj. poznańskim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: