Nowi prokuratorzy Sądu Najwyższego

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI postanowieniem z dnia 9 lipca 1929 r. zamianował:

Sędziego Sądu Najwyższego Wojciecha TRAMPLERA
Prokuratorem Sądu Najwyższego;

Prokuratora Sądu Okręgowego w Katowicach Stanisława MAŁKOWSKIEGO,
Sędziego Sądu Okręgowego w Stanisławowie Stanisława STASZEWSKIEGO,
Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Mariana WESPERA oraz
Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie Adama GRZYBOWSKIEGO i Narcyza SOŁTANA

Brak komentarzy: