Artur SIERADZKI - Prezes Sądu Najwyższego; Stanisław Frycz i Jan Jurecki prokuratorami tego Sądu

Piątek, 12 lipca
Pan Prezes Artur Stanisław SIERADZKI
 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI postanowieniem z dnia 12 lipca 1929 r. zamianował:
Sędziego Sądu Najwyższego Dr Artura Stanisława SIERADZKIEGO – Prezesem Sądu Najwyższego;

Prokuratorów Sądu Najwyższego Stanisława FRYCZA i Jana JURECKIEGO,
Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Władysława KACZYŃSKIEGO i Stefana ZABOROWSKIEGO,
Sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie Władysława ŁUKASZEWICZA oraz
Sędziego Sądu Okręgowego we Lwowie Mariana KRAUSSA
- Sędziami Sądu Najwyższego.Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
SĄDOWNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: