Odczyt "Konstytucyjny" Ministra Boernera w Katowicach

Sobota, 30 listopada

      O godz. 8,02 rano przybył do Katowic pociągiem z Warszawy Pan Minister Poczt i Telegrafów inż. Ignacy BOERNER, który zatrzymał się u pana wojewody Michała GRAŻYŃSKIEGO. Na dworcu powitali Pana Ministra wojewoda, prezydent miasta dr Adam KOCUR, prezes dyrekcji Poczt i Telegrafów Leonard KUNTZE, prezes Dyrekcji Kolei Państwowych inż. Mieczysław NIEBIESZCZAŃSKI, przedstawiciele wojskowości i inni.
      O godz. 14.00 prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów wydał śniadanie na cześć Pana Ministra. O godz. 17.00 Pan Minister wygłosił w Teatrze Polskim odczyt „Wielkomocarstwowa Polska a dzisiejsza Konstytucja”, transmitowany przez radio. Sala teatru była szczelnie wypełniona publicznością, między innymi obecni byli panowie: wojewoda Grażyński, były minister Józef KIEDROŃ, konsul w Bytomiu Leon MALHOMME i inni.

      Pan Minister BOERNER upodobał sobie pod koniec roku Katowice oraz poczęstunki u Panów notabli śląskich. Nie tak dawno, gdyż 18 listopada, złożył wizytę inspekcyjno – towarzyską, witany kompanią honorową oraz orkiestrą policyjną. Tym razem obyło się bez Bizancjum.
      Wygłoszony odczyt był jednym z wielu na temat reformy Konstytucji z 17 marca, wygłaszanych w listopadzie i grudniu przez większość Panów Ministrów rządu Premiera Świtalskiego w całym kraju. Odczyty były dosyć do siebie podobne i były prawdopodobnie dziełem Pana Ministra Sprawiedliwości Stanisława CARA

Pan Minister w odczycie 18 razy użył pojęcie "mocarstwowości".


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONSTYTUCJA – ZMIANA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
RZĄD ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: