Gospodarz (Wojewoda) czy Gość (Minister) przesadził z pompą ?

Poniedziałek, 18 listopada

Moim zdaniem przesadził Wojewoda

     Pan Minister Poczt i Telegrafów, inż. Ignacy BOERNER, przybył w poniedziałek 18 listopada o godz. 8.02 do Katowic wraz z Podsekretarzem Stanu panem Włodzimierzem DOBROWOLSKIM i wyższymi urzędnikami Ministerstwa. Na dworcu powitali Pana Ministra przedstawiciele władz z panem wojewodą Michałem GRAŻYŃSKIM na czele. Między innymi obecni byli: dowódca dywizji piechoty gen. Józef ZAJĄC, prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów Leonard KUNTZE, prezydent miasta dr Adam KOCUR i inni.
     Przy dźwiękach hymnu narodowego, odegranego przez orkiestrę policyjną, Pan Minister przeszedł wraz z otoczeniem przed frontem oddziału pocztowców, którzy ze sztandarami ustawili się na peronie, po czym udał się na śniadanie do pana wojewody. Po śniadaniu Pan Minister przeprowadził inspekcję dyrekcji Poczt i Telegrafów, a w godzinach 10.00 do 11.30 udzielał w gmachu dyrekcji audiencji osobom ze sfer przemysłowych.
O godz. 11.30 Pan Minister składał wizyty panu wojewodzie, ks. biskupowi dr Arkadiuszowi LISIECKIEMU i dowódcy dywizji gen. Zającowi.

Biorąc pod uwagę skromny ceremoniał powitalny inspekcja nie była zapowiedziana. Zapowiedziano także na przyszłość, iż przyjazd dyrektora departamentu ministerialnego wymagać będzie pocztów sztandarowych Strzelca, Przysposobienia Wojskowego oraz Straży Pożarnej. Dziatwa z kwieciem świeżym mile widziana.Proponuję posty o podobnej tematyce:
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: