Jak pułkownik do pułkownika o sądach pisał

Były minister poczt i telegrafów Bogusław MIEDZIŃSKI jest od kilku miesięcy atakowany przez prasę opozycyjną, a szczególnie „Robotnika” i „Gazetę Warszawską” z tytułu swej działalności na czele tego resortu. Posługując się materiałami ze sprawozdań Naczelnej Izby Kontroli prasa zarzuca pułkownikowi Miedzińskiemu wprost nieuczciwość.
Wobec tego, jako poseł klubu BBWR pan Bogusław Miedziński wystąpił do prezesa swego klubu pułkownika Walerego SŁAWKA z prośbą o zwołanie sądu obywatelskiego, który by orzekł, czy jego działalność jako ministra daje powody do zarzutów, kwestionujących jego honor lub moralność obywatelską.
W odpowiedzi na to pułkownik Miedziński otrzymał od pułkownika Sławka list treści następującej:
Do J. W. posła Bogusława Miedzińskiego
w miejscu

Mój Kochany ! Na list Twój z 14 listopada śpieszę ci odpowiedzieć, że wszystko to, co prasa o Tobie wypisuje nie zachwiała mego głębokiego przekonania, iż nie popełniłeś nic takiego, co by kwestionowało Twój honor i uczciwość. Znając Cię od dwudziestu paru lat mam to głębokie przekonanie, któremu pozwolisz, że w tej formie dam wyraz. Rozumiem jednak, że to moje Oświadczenie, jako li tylko jednostronnie może Ci wystarczyć, że chciałbyś mieć sprawę swą osobistą rozpatrzoną przez instytucję w rodzaju sądu obywatelskiego, co nadać może orzeczeniu większy ciężar gatunkowy. Dlatego też zgodnie z Twoim życzeniem po porozumieniu z panem prezesem rady ministrów zwróciłem się do grona osób o utworzenie sądu obywatelskiego, który by także i stronę formalno – prawną mógł rozpatrzeć.
Przyjmij wyrazy życzliwości i koleżeński uścisk dłoni
(---) Walery Sławek (23 listopada)

 
03-15 Ministra MIEDZIŃSKIEGO kłopoty z rozliczeniami finansowymi

07-13 Fundusz reprezentacyjny ministra Miedzińskiego
 

Pułkownikowi Miedzińskiemu włos z głowy oczywiście nie spadł (miał zakola, ale nie łysinę). Czym ex minister w latach trzydziestych nie był ….. Z pewnością nie człowiekiem biednym i mało ważnym. A jego awanturujących się antagonistów Bóg i Historia Brześciem pokarał, no i Berezą.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
POCZTA I TELEFONY
BBWR
AFERY A.D. 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: