Pan Prezydent apeluje o harmonijną współpracę

Czwartek, 21 listopada


     21 listopada 1929 r. wieczorem na Zamku, wobec zgromadzonych na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ministrów i Kierowników różnych instytucji państwowych oraz licznych przedstawicieli sfer przemysłowych, dyrektor inż. Edmund Trepka wygłosił odczyt dyskusyjny pod tytułem „Elementy współczesnej pracy przemysłowej”.
      Po odczycie odbyła się ożywiona dyskusja, w której zabrali głos: dyr. Zawadzki, prezes Andrzej Wierzbicki, prof. Okólski, prezes Drzewiecki, ppłk Moniuszko, inspektor Ulanowski i prezes Kazimierz Natanson.
      Na zakończenie dyskusji głos zabrał Pan Prezydent Rzeczypospolitej i nawiązując do poruszanych w dyskusji tematów, wezwał wszystkich obecnych do harmonijnej współpracy dla Państwa i społeczeństwa, w którym tkwią olbrzymie możliwości na przyszłość, dające się osiągnąć jedynie wspólnym wysiłkiem.Brak komentarzy: