Wojaże Pana Ministra Boernera

     Oficjalny komunikat Ministerstwa Poczt i Telegrafów stwierdzał, że w czwartek 21 listopada 1929 r. powrócił do Warszawy z inspekcji Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Katowicach Minister Poczt i Telegrafów Pan inż. Ignacy BOERNER i objął normalne urzędowanie.

     O wypadzie do Tarnowa i Glinnika na otwarcie szybu naftowego imienia pułkownika Boernera nie wspomniano przez przeoczenie.

     Dobrze, że Pan Minister przyjechał z trzydniowej delegacji służbowej, gdyż właśnie rozpoczęła się kolejna runda rokowań pomiędzy polskimi a gdańskimi rzeczoznawcami dla spraw pocztowych i telegraficznych dotyczących technicznych i prawnych kwestii, wynikających z obrotu pocztowo – telegraficznego między Polską a Gdańskiem, a będące w związku z decyzją Ligi Narodów o wyznaczeniu granic portu w pojęciu pocztowym.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD ŚWITALSKIEGO
PRZEMYSŁ NAFTOWY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: