Zgon posła na Sejm Dr Leona REICHA

1 grudnia 1929 r. zmarł poseł na Sejm Dr Leon REICH.

Urodzony w 1879 r. w Drohobyczu. Studia prawnicze rozpoczął we Lwowie, a dokończył w szkole nauk politycznych w Paryżu. Był adwokatem. Działacz polskiego i światowego ruchu syjonistycznego – był członkiem Wielkiego Komitetu Wykonawczego Wszechświatowej Organizacji Syjonistycznej i Komitetu Administracyjnego AGENCJI ŻYDOWSKIEJ.
Poseł I i II kadencji wybierany we Lwowie. Należał do Klubu Parlamentarnego Koła Żydowskiego. W latach 1924-25 był prezesem tego Koła. Był głównym organizatorem Centralnego Banku Spółdzielczego we Lwowie.Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: