1929-08-11 Kongres Syjonistyczny

      W dniach 22 lipca a 11 sierpnia 1929 roku w Zurychu trwały obrady XVI Kongresu Syjonistycznego z udziałem 254 delegatów z całego świata. Najwięcej uczestników przyjechało z Polski, chociaż byli oni reprezentowani aż przez trzy odrębne delegacje regionalne – Polskę, Wschodnią Galicję i Zachodnią Galicję.
      Głównym tematem obrad było stworzenie i określenie celów działania tzw. Jewish Agency, organizacji o zasięgu ogólnoświatowym mającej koordynować zagadnienia finansowe i logistyczne osadnictwa Żydów na terenach mandatowych Erez Israel (Palestyny). 


Brak komentarzy: