Masowe zrzekanie się mandatów poselskich


Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 1929 r.

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie na podstawie art. 96 i 115 ordynacji wyborczej.


W wyniku zrzeczenia się mandatu w miejsce posła:

Kazimierza BARTLA (BBWR) wstępuje Leon KOZŁOWSKI;
Franciszka MAŃKOWSKIEGO (Narodowa Partia Robotnicza) wstępuje Antoni ANTCZAK;
Zdzisława JAROSZYŃSKIEGO (BBWR) wstępuje Stanisław DEPTUŁA;
Franciszka WRZESIŃSKIEGO (Lista Katolicko – Narodowa) wstępuje Stefan SACHA;
Joachima WOŁOSZYNOWSKIEGO (BBWR) wstępuje Bernard BADOWSKI;
Stanisława WOJNOWSKIEGO ( Lista Katolicko – Narodowa) wstępuje Józef MAZUR;
Eustachego SAPIECHY (BBWR) wstępuje Piotr TARGOŃSKI;
Henryka BITNERA (Zjednoczenie Robotnicze) wstępuje Aron SZPICBERG;
Władysława BACZYŃSKIEGO (Jedność Robotniczo – Chłopska) wstępuje Jan CICHECKI;
Adolfa Jerzego WARSKIEGO-WARSZAWSKIEGO (Jedność Robotniczo – Chłopska) wstępuje Tadeusz ŻARSKI;

Wobec śmierci w miejsce posła:

Leona REICHA (Zjednoczenie Narodowo – Żydowskie w Małopolsce) wstępuje Aron WOLF;
Adolfa MACIESZY (BBWR) wstępuje Jan KRYSA;

Brak komentarzy: