Jak sanacyjna policja komunistów przed tłumem broniła

29 listopada przed południem obok gmachu Powiatowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Lublinie pojawili się posłowie komunistyczni (Jedność Robotniczo – Chłopska) Konstanty SYPUŁA oraz Jakub GAWRON , celem urządzenia wiecu, licząc na to, że bezrobotni pobierający w tym czasie zasiłki chętnie będą ich słuchali. Głos zabrał poseł Sypuła, ale już po paru chwilach na mówcę i stojącego obok posła Gawrona rzuciło się kilkunastu robotników z kamieniami i kijami. Zaalarmowana policja zlikwidowała zajście i pod silną eskortą odstawiła posłów na dworzec, skąd udali się do Warszawy.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
LUBLIN, miasto wojewódzkie
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: