Małopolski maraton ministra PRYSTORA z wypadem do Bielska

Wtorek, 1 października


W drugim dniu pobytu Ministra Aleksandra PRYSTORA w Krakowie dokonał on szeregu inspekcji instytucji ubezpieczeniowych i opieki społecznej na terenie województwa. Wczesnym rankiem udał się Pan Minister na objazd terenu w towarzystwie wojewody Mikołaja KWAŚNIEWSKIEGO, dyrektora departamentu opieki społecznej i prezesa Funduszu Bezrobocia Tadeusza SZUBARTOWICZA, dyrektora Głównego Urzędu Ubezpieczeń dr GETTLA, prezesa Związku Kas Chorych dr BOBROWSKIEGO oraz sekretarza osobistego rotmistrza ŁUBIEŃSKIEGO. 
O godz. 7 rano (?) Pan Minister przybył do zakładu wychowawczego dla dziewcząt, prowadzonego przez siostry Najświętszej Panny Miłosierdzia i zwiedził dokładnie zakłady, oprowadzany przez przełożoną. Były to działy kilimkarskie, introligatorski, haftu i ogrodnictwa. Pan Minister w uznaniu pracy zakładu przyrzekł udzielić instytucji jednorazowej subwencji 5,000 zł. O godz. 9,30 Pan Minister przybył do Andrychowa, gdzie odbył inspekcję tamtejszej Kasy Chorych, interesując się żywo urzędowaniem w Kasie, ruchem chorych oraz lecznictwem. Z kolei udano się do Białej, Bielska i Bystrej, zwiedzając tamtejsze Kasy Chorych oraz sanatorium przeciwgruźlicze w Bystrej. Wszędzie Pan Minister zwiedzał wszystkie sale, interesując się stanem lecznictwa oraz sposobem obsługiwania zgłaszających się chorych. Dłuższy czas zatrzymał się w Bystrej, oprowadzany przez lekarza naczelnego sanatorium dr MEIDINGERA oraz lekarzy Korobczyńską, Spitzera i Kunickiego zwiedził wszystkie urządzenia, w tym bogato wyposażony dział lecznictwa fizykalnego. Objaśnień, tyczących spraw administracyjnych i dalszej rozbudowy zakładu udzielał dyrektor KLEMENSIEWICZ i jego zastępca dr MAZUR. Po śniadaniu Pan Minister odjechał do Żywca, celem zwiedzenia tamtejszej Kasy Chorych. W drodze powrotnej do Krakowa zatrzymano się w podwórzu przy ul. Smolki, gdzie powstaje nowy gmach Domu Robotniczego. Z Podgórza Pan Minister odjechał do Wieliczki, gdzie odbył inspekcję tamtejszej Kasy Chorych, a następnie zwiedził saliny wielickie, żywo interesując się pracą górników. Przed odjazdem Pan Minister pozostawił podarunki dla ochronki dzieci saliniarzy.
Po powrocie do Krakowa Pan Minister przyjął w gmachu województwa delegację gospodarczych związków zawodowych, która przedstawiła memoriał w sprawie opracowywanego przez Rząd projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Pan Minister przyjął bardzo życzliwie przedłożone postulaty i udzielił delegacji potrzebnych objaśnień, zapewniając, aby masy robotnicze były spokojne, ponieważ jest niezłomnym postanowieniem Rządu Marszałka Piłsudskiego zrealizowanie projektu ubezpieczeń społecznych, a w tym także ubezpieczeń na starość.
Wieczorem odbyło się na cześć Pana Ministra przyjęcie, wydane przez prezydenta miasta, senatora Karola ROLLEGO, w salonach pałacu Larysza. W przyjęciu wzięli udział wojewoda KWAŚNIEWSKI, wiceprezydenci miasta dr Piotr WIELGUS, SCHNEIDER, Witold OSTROWSKI i Ignacy LANDAU, ksiądz MASNY, ksiądz Mieczysław KUZNOWICZ, komisarz Kasy Chorych dr Zdzisław KOLKIEWICZ i inni.
W nocy Pan Minister wraz z otoczeniem odjechał do Warszawy, żegnany na dworcu przez reprezentantów władz.

Gdy Pan Minister Aleksander PRYSTOR przyjechał o godz. 10 do Bielska w towarzystwie wojewody krakowskiego KWAŚNIEWSKIEGO, posła Emila BOBROWSKIEGO i byłego posła Zygmunta KLEMENSIEWICZA, na moście łączącym Białą z Bielskiem powitali Pana Ministra starosta dr Józef DUDA, burmistrz KONDRATZ oraz dyrektor policji KLECZOK. Brak mi tutaj komisarza rządowego Zygmunta DOLLINGERA.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZDROWIE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
MAŁOPOLSKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: