Drugi proces w sprawie ekscesów na opolskiej "Halce"

W drugim procesie sprawców brutalnego pobicia w Opolu artystów Teatru Polskiego z Katowic sąd skazał siedem osób na kary więzienia: jedną na 8 miesięcy, jedną na 3 miesiące, dwie na 6 miesięcy i dwie na 4 miesiące. Jeden z oskarżonych skazany został na 150 marek grzywny, z zamianą na tydzień aresztu. Dwunastu oskarżonych uniewinniono.
Prasa niemiecka podkreśla fakt, iż sąd opolski działał pod naciskiem środowisk kulturalnych Niemiec, które zdecydowanie odcięły się od nacjonalistycznych wybryków opolskich. Wyjątkiem są oczywiście periodyki nacjonalistyczne, które nadal uważają, iż sprawcy zostali sprowokowani jakoby niewłaściwym traktowaniem mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku.
Zarówno prokurator, jak i obrońcy skazanych zapowiadają odwołania od wyroku.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KULTURA
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: