Kredyt dodatkowy na druki skarbowe

Sobota, 5 października 


UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1929 r.
w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na sporządzenie znaków wartościowych i druków do podatków bezpośrednich.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa w części 8 budżetu na okres 1929/30 „Ministerstwo Skarbu”, wydatki zwyczajne, dział 2, następujące kredyty
`1) w § 6 „Wydatki biurowe” o sumę
1.100.000 zł
na koszta sporządzenia druków do podatków bezpośrednich;
`2) w § 11 „Koszty sporządzenia znaków wartościowych” o sumę
700.000 zł
na sporządzenie znaczków stemplowych i blankietów wekslowych.


Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CIEKAWOSTKI 1929
KREDYTY DODATKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: