Kredyt dodatkowy na usuwanie szkód w Instytucie w Puławach

Sobota 5 października
UCHWAŁA   RADY   MINISTRÓW
z dnia 5 października 1929 r.
w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na wydatki związane z urządzeniem i prowadzeniem zniszczonego skutkiem klęski mrozów zakładu hodowli drzew i krzewów przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów przyznaje kredyt w części 12 budżetu na okres 1929/30 „Ministerstwo Rolnictwa”, wydatki zwyczajne, dział 5, rozdział 1, nowo utworzony § 15 „”Urządzenie i prowadzenie zakładu hodowli drzew i krzewów owocowych” w wysokości

200.000 zł

na wydatki związane z urządzeniem i prowadzeniem zniszczonego skutkiem klęski mrozów zakładu hodowli drzew i krzewów przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.

Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
ZIMA STULECIA
KREDYTY DODATKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: