Rada Ministrów grzecznie kredyty dodatkowe przyznaje

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1929 r.

o kredycie na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na pożyczkę na zasilenie funduszu obrotowego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów przyznaje w grupie A Administracja w części 11 Ministerstwo Komunikacji II wydatki nadzwyczajne w nowym dziale I w nowym § 10 pod tytułem „Pożyczka na zasilenie funduszu obrotowego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe” kredyt w wysokości 10.000.000 zł, przeznaczony na zasilenie funduszu obrotowego przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, wyczerpanego wskutek klęski żywiołowej mrozów i zawiei śnieżnych ubiegłej zimy, a koniecznego do pokrycia bieżących wydatków, przewidzianych planem finansowo- gospodarczym tego przedsiębiorstwa na okres 1929/30 r.

Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski.


      To skutki pozytywne „afery ministra Czechowicza” - bieżące uchwały Rady Ministrów o dodatkowych kredytach budżetowych. Ten wydatek, jak i inne zostały następnie zalegalizowane przez Sejm Ustawą z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 263)

Pozostałe kredyty dodatkowe uchwalone w 1929 r. to:Brak komentarzy: