Żydom także nie wolno było bronić Kas Chorych

  Wtorek, 18 czerwca


Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu gospodarczym w dniu 18 czerwca 1929 r. po rozpoznaniu wniosku Prokuratora o zatwierdzenie zajęcia Nr 24 czasopisma „Lodzer Weker” z 13 czerwca, postanowił:

Zajęcie zarządzone przez Starostwo Grodzkie w Łodzi ze względu na cechy przestępstwa, przewidzianego w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym zawarte w artykule p. t. „Komisarz w Kasie chorych bez figowego listka” zatwierdzić, ograniczając je do trzeciej strony wspomnianego czasopisma oraz zakazać rozpowszechniania tej strony.

Ale było darcie !

Lodzer Weker” było tygodnikiem w języku jidisz i polskim wydawane przez organizację Bundu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CENZURA
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
ZDROWIE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: