Bank Polski poprze budowę elewatorów zbożowych

13 czerwca odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Banku Polskiego pod przewodnictwem Prezesa Banku, pana Dr Władysława WRÓBLEWSKIEGO.
Rada wysłuchała sprawozdania Dyrekcji oraz trzech komisji Rady, przy czym stwierdziła, że wzrost portfela wekslowego w maju był wynikiem silniejszego wykorzystywania kontyngentów kredytowych uprzednio już przyznanych.

Rada uchwaliła następnie przystąpienie Banku Polskiego, zgodnie z art. 56 statutu, do powstać mającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie budowa elewatorów zbożowych. Ponadto postanowiono otworzyć nowe zastępstwa w Czersku, Gniewie, Starym Samborze i Wyszkowie oraz dopuścić do zastawu w Banku obligacje 8% pożyczki miasta Poznania z roku 1927 oraz 8% listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
BANKOWY SEKTOR
ROLNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: