Kredyt dodatkowy na pomoc dla głodującej Wileńszczyzny

ŚRODA, 8 maja 1929

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 1929 r.

o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej na okres budżetowy 1929/30 (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa w § 19 „Pomoc poszkodowanym przez wypadki żywiołowe, przesilenia gospodarcze, oraz żywienie ludności” Dz. 9 budżetu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na okres 1929/30 r. kredyt o kwotę

zł 1.000.000

na akcję dożywiania ludności niektórych powiatów w województwie wileńskim, a to z uwagi na katastrofalne położenie ludności, spowodowane klęską nieurodzaju, a wymagające dokonania nieprzewidzianych w ustawie skarbowej na r. 1929/30 na ten cel wydatków.

Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski Proponuję posty o podobnej tematyce:
WILEŃSZCZYZNA
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
KREDYTY DODATKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: