Józef LONDZIN - ksiądz i senator - nie żyje

Poniedziałek, 6 maja 1929

Ks. Józef LONDZIN
OGŁOSZENIE

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 1929 r. L. Dz. 2302/29.

     Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie na podstawie art. 96 i 115 ordynacji wyborczej do Sejmu oraz art. 1 ordynacji wyborczej do Senatu ogłasza, że w miejsce księdza Józefa LONDZINA, senatora z listy okręgowej Nr 1 – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem z okręgu wyborczego Nr 39 Katowice, którego mandat wygasł, wstępuje pani Józefa Bramowska, lat 68, mężatka, Żyglin Wielki, powiat Tarnogórski.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (---) Dutkiewicz.

Członkowie:
(---) K. Pużak,
(---) M. A. Hartglas,
(---) Ks. Wyrębowski,
(---) Kuczyński.

Ksiądz Józef Londzin zmarł 21 kwietnia 1929 r. Poza zasiadaniem w Senacie Józef Londzin był burmistrzem miasta Cieszyna.


Brak komentarzy: