PPS jednak organizuje pochód 1 majowy

Centralne władze Polskiej Partii Socjalistycznej, wbrew poprzednio podjętej uchwale, w ostatniej chwili postanowiły urządzić 1 maja swój pochód. Zamiar ten zgłosiły do warszawskiego komisariatu rządu.
Organa policyjne zmuszone więc zostały do opracowania nowego planu zabezpieczenia porządku publicznego, gdyż zachodzi obawa spotkania się pochodów PPS, komunistów oraz PPS Frakcji rewolucyjnej.
Ogłoszono mobilizację wszystkich sił policyjnych oraz wezwano po jedną kompanię ze szkoły policyjnej w Żyrardowie. Ogłoszono ponadto ostre pogotowie garnizonu warszawskiego.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
WARSZAWA
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: