Białostocki proces członków HROMADY

Po dziesięciodniowej rozprawie w sądzie okręgowym w Białymstoku przeciwko 35 oskarżonym członkom centralnego komitetu Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, 29 kwietnia zapadły wyroki.
Wyrokiem sądu skazani zostali na 15 lat ciężkiego więzienia przywódcy komunistyczni Abram EPSZTAJN, Berta SZTEJNMAN, Lejzor SZAJKOWSKI, Wiktor FRYSZMAN i Jan Kazimierz BOBROWICZ.
Ponadto 5 osób skazano na 12 lat ciężkiego wiezienia, czterech na 10 lat, dwóch na8 lat, pięciu na 6 lat dwóch na 4 lata i pięciu na trzy lata domu poprawy. Uniewinniono 7 oskarżonych.
Był to jeden z procesów wytoczonych w związku z likwidacją białoruskiej organizacji HROMADA. 

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: