Oszczędzać, oszczędzać, bo inaczej do raportu

Kierownik ministerstwa skarbu pułkownik Ignacy MATUSZEWSKI wydał 26 kwietnia okólnik do wszystkich podwładnych mu urzędów, w którym zwrócił uwagę na konieczność wyjątkowo oszczędnej gospodarki skarbowej celem utrzymania równowagi budżetowej. Ze względu na to, że miesiące wiosenne i letnie stanowią pod względem dochodowym okres zmniejszonych wpływów, a jednocześnie przypadają na ten okres roboty sezonowe, powodujące wzmożenie wydatków, pułkownik Matuszewski zarządza, ażeby skarb finansował tylko roboty rozpoczęte i nie brał na siebie żadnych nowych zobowiązań.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
RZĄD ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: