Odznaczeń w maju nie będzie

 Piątek, 26 kwietnia


     Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 1929 r. rozpatrywała m.in. sprawę odznaczenia orderem „Odrodzenia Polski”, nadawanego dotychczas w dwóch terminach w roku, a mianowicie 3 maja i 11 listopada. Nadania w dniu 3 maja bieżącego roku miały obejmować głównie zaległe odznaczenia, związane z 10-leciem niepodległości Polski, zwłaszcza za zasługi, położone w akcji niepodległościowej. 
     Ze względu na to, że wnioski o te odznaczenia nie mogły być dotychczas przez właściwych Ministrów należycie przygotowane, Rada Ministrów postanowiła nie przedstawiać w obecnym terminie Panu Prezydentowi wniosków o odznaczenie orderem „Odrodzenia Polski” obywateli polskich i sprawę tych odznaczeń odroczyć do listopada br.


Brak komentarzy: