Obóz Wielkiej Polski na cenzurowanym w Przemyślu

Wtorek, 25 czerwca


Wydział karno – prasowy Sądu Okręgowego w Przemyślu postanowił na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu Prokuratora przy tymże Sądzie:
zatwierdzić po myśli art. 76 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. dokonane w dniu 21 czerwca przez Starostwo w Przemyślu zajęcie czasopisma „Ziemia Przemyska” nr 25 z 22 czerwca 1929 r. z powodu, że zamieszczone w tym czasopiśmie artykuł „Kilka słów o szarżach” oraz umieszczenie w dwóch miejscach odznak rozwiązanego Stowarzyszenia „Obozu Wielkiej Polski”,
zawierają w sobie znamiona występku z art. 1 powołanego rozporządzenia, oraz wydać po myśli art. 77 tegoż rozporządzenia zakaz rozpowszechniania tego pisma drukowanego.Zarazem wydaje się odpowiedzialnemu redaktorowi tego pisma nakaz, by orzeczenie niniejsze umieścił bezpłatnie w najbliższym numerze i to na pierwszej stronie pod rygorem następstw przewidzianych w art. 60 tegoż rozporządzenia.
Sąd Okręgowy w Przemyślu, Wydział VII, dnia 25 czerwca 1929 r.


Ziemia Przemyska” była tygodnikiem wydawanym od 1913 roku przez Stronnictwo Narodowe. 
 
Obóz Wielkiej Polski” był Stowarzyszeniem założonym przez Związek Ludowo – Narodowy oraz inne ugrupowania prawicowe w grudniu 1926 roku. Od maja 1927 r. zdelegalizowany. Do Obozu należało aż 250 tysięcy osób, głównie z Wielkopolski, Pomorza i Śląska oraz ośrodków akademickich.


Brak komentarzy: