Zły czas nadchodzi, to i Skarb trzeba wzmocnić

Piątek, 28 czerwca

W związku z wakującymi w administracji skarbowej posadami urzędników I kategorii, Ministerstwo Skarbu poszukuje kandydatów z ukończonym wyższym wykształceniem, zwłaszcza prawników, ekonomistów, inżynierów chemików, techników i mechaników.
Reflektanci winni składać podania w Wydziale Administracyjnym Departamentu Ogólnego Ministerstwa Skarbu.
Do podania należy dołączyć życiorys oraz w odpisach:
  • świadectwo z odbytych studiów,
  • ewentualne świadectwa poprzedniej pracy,
  • metrykę urodzenia,
  • dowód przynależności państwowej,
  • dokument, stwierdzający stosunek do wojskowości.
Nadto w podaniu winien kandydat wskazać adresy trzech osób, na referencje których może się powołać, jak również podać miejscowość, w której zamierzałaby pełnić służbę.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) I kategoria stanowisk służbowych (najwyższa z trzech) wymagała posiadania wykształcenia wyższego i złożenia odpowiednich egzaminów. 
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: