Dywan Keshan cud urody od Adama BRANICKIEGO herbu Korczak kupiony


Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1929 r.
o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 roku na wykup zabytkowego dywanu ze zbiorów wilanowskich

      Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183), Rada Ministrów podwyższa kredyt ustalony w załączonym do ustawy budżecie grupa A. Administracja, Część 13 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, I wydatki zwyczajne, dział 8, rozdział 5, § 12 „Zakup i konserwacja dzieł sztuki i zabytków”, o sumę 866.800 zł na wykup ze zbiorów wilanowskich zabytkowego dywanu, a to z uwagi na konieczność wykonania w ustawowym terminie zastrzeżonego Państwu prawa pierwokupu tego dywanu i zapobieżenia niebezpieczeństwu wywiezienia go zagranicę.

Prezes Rady Ministrów (….) Kazimierz Świtalski

Budżet Rozdziału 5 wydatków Ministerstwa W.R. I O.P. pod nazwą „Sztuka” wynosił wówczas 4,766.824 zł, na Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie Państwo miało wydać 285.105 zł, na państwowe konserwatoria muzyczne 485.059 zł, na archiwa 641.021 zł. Jeszcze trochę populistycznie można by się doczepić do tego wydatku, bądź co bądź o luksusowym charakterze, porównując go ze 150.000 zł przeznaczonymi z budżetu na pomoc ofiarom ogromnej powodzi w woj. stanisławowskim.

      Sprawa dotyczyła perskiego dywanu typu Keshan, którego właściciel hrabia Adam Branicki herbu Korczak, będąc w poważnych tarapatach finansowych, zamierzał sprzedać podobno ambasadorowi holenderskiemu. Dywan ten oczywiście włączono do zasobów używanych w zamkowych apartamentach Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Podobno dywan był tak cenny dla Pana Prezydenta, iż opuścił on granice Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku wraz z Panem Prezydentem i trafił do Szwajcarii.


08-19 Za kulisami DYWANU CUD URODYProponuję posty o podobnej tematyce:
CIEKAWOSTKI 1929
KREDYTY DODATKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: