Zamiast łuków triumfalnych 1929-07-14

      Wobec klęski powodzi w województwie stanisławowskim, spowodowanej ulewnymi deszczami w dniach od 8 do 12 lipca 1929 r. Rada Ministrów uchwaliła, zgodnie z art. 6 Ustawy Skarbowej na rok budżetowy 1929/1930 dodatkowe kredyty w wysokości 150 000 zł na akcję przeciwpowodziową w województwie stanisławowskim oraz na usunięcie skutków powodzi, zwłaszcza na drogach i mostach publicznych.


Brak komentarzy: