Jeszcze jedna Kasa zdobyta

Na ręce przewodniczącego Kasy Chorych miasta Lwowa wpłynął 16 lipca reskrypt z urzędu ubezpieczeniowego rozwiązujący zarząd i wszystkie autonomiczne władze Kasy, mianując jednocześnie komisarzem rządowym pana Józefa NADZIEJĘ, koncypienta adwokackiego z Rzeszowa.
W godzinę później zgłosił się nowy komisarz osobiście w towarzystwie przedstawiciela urzędu ubezpieczeniowego i objął urzędowanie.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: