Minister MATUSZEWSKI cięcia inwestycji zapowiada, a tutaj ...

  Środa, 17 lipca


Publiczny przetarg ofertowy rozpisuje Urząd Budowy Gmachów Państwowych w Warszawie na budowę gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Wawelskiej, róg Kryckiego w Warszawie.
Ślepe kosztorysy oraz warunki przetargu otrzymać można w biurze Urzędu Budowy Gmachów Państwowych przy ul. Długiej 50 za opłatą 15 zł. Tamże przejrzeć można: projekt, obliczenia statystyczne, przepisy tymczasowe o oddawaniu państwowych dostaw i robót w zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych oraz projekt umowy.
Oferty w zapieczętowanych kopertach wraz z dowodem wpłacenia wadium w wysokości 3% sumy ofertowej składać należy do 17 lipca do godz. 12 w południe w biurze Urzędu.
Bezpośrednio potem nastąpi otwarcie ofert.

Kierownik Urzędu Budowy Gmachów Państwowych w Warszawie
(---) T. Szanlor


Kierownik Ministerstwa Skarbu Ignacy MATUSZEWSKI zapowiedział cięcia w wydatkach budowlanych Rządu. A tu niespodzianka – plany nowego gmaszyska.

Urząd Budowy Gmachów Państwowych w m. st. Warszawie utworzony został w sierpniu 1928 roku, a przetrwał tylko niecałe trzy lata (Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie – Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 463). Jego funkcje przejął urząd Komisarza Rządu miasta stoł. Warszawy.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
WARSZAWA
INWESTYCJE
GMACHY PAŃSTWOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: