Krytyka walki z Kasami Chorych cenzurze we Lwowie nie umknie

Piątek, 19 lipca

Sad Okręgowy, Wydział Karny we Lwowie XXIV na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lipca 1929 r., po wysłuchaniu zdania Prokuratora okręgowego
postanawia:
zatwierdzić po myśli przepisu z art. 76 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. dokonane przez Starostwo Grodzkie we Lwowie zajęcie czasopisma „Dziennik Ludowy” Nr 158 z dnia 15 lipca 1929 r. z powodu, że zamieszczone w tym czasopiśmie artykuły 1) „Rozwiązanie Zarządu Kasy Chorych w Krakowie” od słów „Samorząd kasy krakowskiej ...” do słów „ma zostać pan Stanisław ZASKI ze Lwowa”, 2) „Stronnictwa lewicowe, a działalność pana PRYSTORA” w całości, 3) „Łamanie kości w Kasach Chorych” w całości, 4) „Do Czytelników” od słów „Z powodu nader częstych” do słów „Siły, której nikt nie złamie”, zawierają w sobie znamiona występku z § 300 ul. oraz wydać po myśli przepisu z art. 77 cytowanego rozporządzenia zakaz dalszego rozpowszechniania tego pisma drukowanego.
Zarazem wydaje się odpowiedzialnemu redaktorowi tego czasopisma nakaz, aby bezpłatnie w najbliższym numerze i to na pierwszej stronie, pod rygorem następstw, przewidzianych w tym rozporządzeniu umieścił orzeczenie niniejsze.

Dziennik Ludowy” był gazetą codzienną, wydawaną od 1918 r. i związaną z Polską Partią Socjalistyczną. Aleksander PRYSTOR był Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, którego jednym z głównych celów było zdobycie kontroli nad siecią Kas Chorych, dysponujących ogromnymi sumami z ubezpieczeń obowiązkowych. Kasy Chorych do 1930 roku zarządzane były w większości przez środowiska antysanacyjne.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
CENZURA
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
ZDROWIE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: