Kasy brackie w krakowskim już zjednoczone

W roku ubiegłym na skutek zarządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej nastąpiło zjednoczenie szeregu małych Kas Brackich województwa krakowskiego w jedną wspólną instytucję pod nazwą BRACTWO GÓRNICZE w Krakowie. W związku z tym połączeniem i przy pomocy subwencji państwowej umożliwione zostało ustalenie natychmiastowe zdewaluowanych zupełnie prowizji we wszystkich Kasach Brackich do wysokości co najmniej 20 zł miesięcznie. Obecnie po uzyskaniu pewnej konsolidacji finansowych podstaw Bractwa Górniczego, Ministerstwo zainicjowało i zatwierdziło zmianę statutu Bractwa, podwyższającą wymiar prowizji do 25 zł miesięcznie.
W związku z tym należy zauważyć, że renciści Bractwa Górniczego otrzymali z okazji 10-lecia niepodległości, podobnie jak renciści innych zakładów ubezpieczeń społecznych, jednorazową rentę dodatkową, na którą zużyto 75,000 zł.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
GÓRNICTWO WĘGLOWE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
MAŁOPOLSKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: