Polowanie reprezentacyjne w lasach cieszyńskich

Sobota, 9 listopada     W dniach 8 i 9 listopada odbyło się w lasach byłej komory cieszyńskiej polowanie reprezentacyjne, w którym udział wziął Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu świty: szefa Kancelarii Cywilnej pana Adama LISIEWICZA, szefa Gabinetu Wojskowego płk Jana GŁOGOWSKIEGO, radcy Michała MOŚCICKIEGO oraz adiutantów: mjr Kazimierza JURGIELEWICZA i kpt. Bolesława SUSZYŃSKIEGO. W polowaniu ponadto wzięli udział: Pan Minister Karol NIEZABYTOWSKI, wojewoda Michał GRAŻYŃSKI, dyrektor Lasów Państwowych Adam LORET oraz zaproszeni goście: ambasador Wielkiej Brytanii pan William Augustus Forbes ERSKINE, poseł czechosłowacki Vaclav GIRSA, poseł niemiecki Ulrich RAUSCHER, szef wojskowej misji francuskiej gen. Victor DENAIN i generałowie: Edward RYDZ-ŚMIGŁY, Kazimierz SOSNKOWSKI I Kazimierz FABRYCY. Członkom korpusu dyplomatycznego towarzyszył szef protokołu pan Karol ROMER.

      Wyjazd Pana Prezydenta na polowanie nastąpił 7 listopada o godz. 13.15 pociągiem specjalnym. Na dworcu głównym żegnali Głowę Państwa Pan Premier Kazimierz ŚWITALSKI, Pan Minister Alfons KÜHN i Wiceminister Witold CZAPSKI, komisarz Rządu, wojewoda Władysław JAROSZEWICZ, ppłk Wojciech FYDA i inni.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
POLOWANIA
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
DYPLOMACJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: