Litwa chce handlować z Polską

10 listopada w Kownie pod przewodnictwem Prezydenta Antanasa SMETONY odbyła się wielka narada z udziałem wybitnych przedstawicieli rządu i wojskowości, w obecności ministra spraw zagranicznych dr Dovasa AUNIUSA w sprawie dalszego stanowiska Litwy wobec Polski.
Po dłuższej i ożywionej dyskusji większością głosów przyjęto następującą uchwałę:
Jakkolwiek zasadniczy stosunek Litwy wobec Polski pozostaje bez zmian, a zwłaszcza Litwa nie może wyrzec się pretensji do Wilna, mimo to zebrani uważają za konieczne wynalezienie sposobu współpracy sąsiedzkiej z Polską, szczególnie w dziedzinie ekonomicznej. W tym celu niezbędne jest nawiązanie stosunków handlowych z Polską”.
Rezolucję tę zgłosił i popierał premier Juazas TUBIALIS, który jest równocześnie ministrem skarbu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
HANDEL ZAGRANICZNY
DYPLOMACJA
LITWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: