1929-08-16 Katastrofa na Wirku

      W czwartek 16 sierpnia 1929 roku o godz. 7.15 rano w szybie wydobywczym kopalni „Hillebrand” w Rudzie Śląskiej - Wirku doszło do wybuchu pyłu węglowego, w wyniku którego życie straciło 16 górników, a pięciu zostało ciężko rannych. Kopania „Hillebrand” przemianowana została w latach trzydziestych XX wieku najpierw na „Lech”, a następnie na „Wanda-Lech”. Obecnie jest to część kopalni „Pokój”. Właścicielem  kopalni była Spółka Akcyjna "WIREK KOPALNIE", której z kolei głównym udziałowcem był koncern The Henckel von DonnersmarckBeuthen Estates Limited.


      W dniu 18 sierpnia Panowie Ministrowie Aleksander Prystor i Eugeniusz Kwiatkowski zwiedzili po południu w towarzystwie naczelnika wydziału Wyższego Urzędu Górniczego Kuczyńskiego i okręgowego inspektora pracy inż. Galotta kopalnię „Hillebrand”, w której przed kilku dniami miała miejsce katastrofa. Panowie Ministrowie zaznajomili się z przebiegiem prac ratowniczych oraz wysłuchali raportu z dochodzenia i wysłuchali opinii delegatów rady zakładowej. Minister Kwiatkowski oświadczył, że rodziny po tragicznie zmarłych, niezależnie od uposażenia ze strony kopalni, będą w zupełności zabezpieczone materialnie.
      Pan Minister zakomunikował, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej złożył dla rodzin po zabitych ze swoich funduszów wraz z Panem Ministrem Prystorem 15 tysięcy zł. Pan Minister Kwiatkowski złożył połowę tej sumy, zaś pan wojewoda dr Michał Grażyński 7 tysięcy zł. W końcu Pan Minister Kwiatkowski polecił przesłać sobie szczegółowy raport o przebiegu katastrofy.

W katastrofie śmierć ponieśli Górnicy:


Hściuk Ludwik, rębacz lat 32
Szweda Rudolf, rębacz lat 38
Cieślik Józef, murarz lat 39
Jaszik Roman, fachowiec lat 25
Hauf Józef, ładowacz lat 23
Wojtyczka Ewald, ładowacz lat 18
Hosełka Władysław, ładowacz lat 22
Wieczorek Grzegorz, wozak lat 39
Kilka Jan, rębacz lat 36
Serafin Józef, rębacz lat 38
Bienek Emanuel, fachowiec lat 31
Ceglarek Jerzy, fachowiec lat 42
Dawidziok Franciszek, ładowacz lat 21
Bubała Brunon, ładowacz lat 22
Daniel Stefan, ładowacz lat 22
Cebula Maks, wozak lat 17


08-22 Pogrzeb ofiar katastrofy górniczej


09-16 Aresztowanie nadsztygara w związku z katastrofą górniczą

Proponuję posty o podobnej tematyce:
GÓRNICTWO WĘGLOWE
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: