Klub Narodowy proponuje podpisanie wniosku o zwołanie Sejmu

3 września przewodniczący parlamentarnego Klubu Narodowego (Endecji) poseł Roman RYBARSKI wystosował do klubów P.P.S., „Wyzwolenia”, Stronnictwa Chłopskiego, „Piasta”, Chrześcijańskiej Demokracji, NPR – prawicy i śląskiej grupy Chadecji pismo z propozycją wspólnego zebrania przepisanej przez konstytucję ilości podpisów pod pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji sejmu.
Potrzebę takiej sesji Endecja motywuje przede wszystkim faktem, iż nagłe zamknięcie sesji budżetowej 25 marca uniemożliwiło rozstrzygnięcie szeregu pilnych spraw, w tym uchwalenia ustawy wyborczej do sejmu śląskiego.
Program na sesję nadzwyczajną zawierałby rozpatrzenie decyzji w sprawie wyroku Trybunału Stanu i zajęcie się merytoryczną oceną przekroczeń budżetowych za rok 1927/28, rozpatrzenie polityki gospodarczej rządu, rozważenie projektu koncesji HARRIMANA, wreszcie omówienie położenia Polski na arenie międzynarodowej.
Według Klubu Narodowego wszystkie te sprawy powinny być rozpatrywane w jak najbardziej korzystnych warunkach, a więc jeszcze przed zwołaniem sesji budżetowej, która pochłonie całą uwagę sejmu.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: