Pracowity poniedziałek Ministra Kwiatkowskiego

Ministerstwo Przemysłu i Handlu komunikuje:

      W poniedziałek 19 sierpnia rano przybył z Katowic do Warszawy Pan Minister inż. Eugeniusz KWIATKOWSKI.
      Zaraz po powrocie Pan Minister w towarzystwie wyższych urzędników Ministerstw Przemysłu i Handlu, Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli poselstwa belgijskiego powitał na dworcu przybyłego z Poznania i Gdyni belgijskiego ministra Przemysłu i Pracy pana HEYMANA.
      Równocześnie z ministrem belgijskim, który przybył w towarzystwie szefa swego gabinetu pana de VOGHEL, przybyła do Warszawy wycieczka przedstawicieli sfer gospodarczych Belgii w składzie: baron Leon GREINDL, Georges LALOUS, Feliks DEPRESSEUX PAREIN – prezes „BOERENBOND BELGE”, Georges VAXELAIRE (konsul generalny Honorowego Konsulatu Polski w Belgii), Louis SOLVAY, prezes SCHRAMME, Remy de PILLECYN, senator LABOULLE, członek Komisariatu Wystawy w Antwerpii pan CASPERS, członek Komitetu Wystawy w Antwerpii pan VAN MAYLEN.

     Tym samym pociągiem z Gdyni przybyli również do Warszawy w drodze powrotnej do swoich krajów panowie ministrowe szwedzki – LUNDVIK i estoński – ZIMMERMANN.
Wszyscy wymienieni goście po powitaniu ich na dworcu udali się do apartamentów w hotelu Europejskim.
      O godz. 10.15 minister belgijski Heyman złożył wizytę Panu Ministrowi Kwiatkowskiemu, z którym odbył dłuższą konferencję. Potem pan minister Heyman złożył wizytę panu Premierowi i Ministrowi Spraw Zagranicznych. O godz. 13.00 Pan Minister Kwiatkowski rewizytował pana Ministra Heymana w towarzystwie szefa protokołu dyplomatycznego pana Rajnolda PRZEŹDZIECKIEGO, szefa swego sekretariatu pana Czesława PECHE i radcy Henryka SOKOLNICKIEGO oraz w czasie tej wizyty udekorował w imieniu polskiego Rządu pana Ministra Wielką Wstęgą Orderu „Polonia Restituta”, a szefa gabinetu de Voghel Krzyżem Komandorskim tegoż Orderu.
      O godz. 13.30 Izba Przemysłowo – Handlowa Warszawska przyjmowała śniadaniem panów ministrów: belgijskiego, szwedzkiego i estońskiego oraz towarzyszące i osoby. W śniadaniu wzięli udział Panowie Ministrowie; przemysłu i Handlu – Kwiatkowski, Skarbu – MATUSZEWSKI, oraz w zastępstwie Ministra Spraw Zagranicznych – pan dyrektor Juliusz ŁUKASIEWICZ.
      Wieczorem Pan Minister Kwiatkowski wydał w salonach Resursy Kupieckiej obiad na cześć dostojnych gości, a o godz. 22.30 odbył się w poselstwie Królestwa Belgijskiego wspaniały raut.
      W czasie wymienionych przyjęć wygłoszone zostały przemówienia przez Pana Ministra Kwiatkowskiego oraz prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej ministra Czesława KLARNERA. Na obydwa przemówienia odpowiedział w serdecznych słowach pan minister Heyman.
      Wreszcie w ciągu dnia przybyli goście zwiedzili Zamek Królewski, Stare Miasto, Pałac Łazienkowski, lotnisko i fabrykę na Okęciu.
      W dniu 19 sierpnia, korzystając z ponownej bytności w Warszawie szwedzkiego ministra Przemysłu i Handlu LUNDVIKA, Pan Minister Kwiatkowski złożył mu wizytę w apartamentach hotelu Europejskiego i tam w obecności szefa protokołu dyplomatycznego Rajnolda Przeździeckiego, szefa swego sekretariatu pana Czesława Pechego i radcy Henryka Sokolnickiego udekorował pana Ministra Lundvika Wielką Wstęgą Orderu „Polonia Restituta”.
      Przy tej okazji obaj panowie ministrowie wymienili krótkie, serdeczne przemówienia. 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
DELEGACJE ZAGRANICZNE
ODZNACZENIA
BELGIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: